Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Aanvragen Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Methode:  Methoden en bronnen | Aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenenfonds volgt in 2024.

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Jeugdfonds

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meer aanvragen in 2023

In 2023 zijn er in totaal 86.293 aanvragen voor een bijdrage voor sport of cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur goedgekeurd. Dit is meer dan in 2021 (65.865) en 2022 (77.309).

Volwassenenfonds

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Ruim 9500 aanvragen in 2023

In 2023 zijn er in totaal 9521 aanvragen voor een bijdrage voor sport of cultuur uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur goedgekeurd.

Cijfers per doelgroep - Jeugdfonds

Leeftijd

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meeste aanvragen voor kinderen van 8 t/m 9 en 10 t/m 11 jaar

In 2023 steeg het aantal aanvragen per leeftijdsgroep met de leeftijd, tot 8 t/m 9 jaar. Daarna daalde het aantal aanvragen weer met de leeftijdsgroep. In 2023 is het aantal aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur in alle leeftijdsgroepen gestegen ten opzichte van 2021 en 2022.

Geslacht

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meeste aanvragen voor jongens

In 2023 wordt een bijdrage voor sport of cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vaker aangevraagd voor jongens (58%) dan voor meisjes (42%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meeste aanvragen voor 10 t/m 11 jarige jongens

In 2023 werd in bijna alle leeftijdsgroepen een bijdrage voor sport of cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vaker aangevraagd voor jongens dan voor meisjes. Alleen in de groep 2 t/m 3 jarigen wordt een bijdrage vaker aangevraagd voor meisjes. Voor jongens en meisjes is de leeftijdsverdeling vergelijkbaar. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren (zie excel download onder "Activiteiten").

Cijfers per doelgroep - Volwassenenfonds

Leeftijd

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meeste aanvragen voor volwassenen van 35 t/m 44 jaar

In 2023 steeg het aantal aanvragen per leeftijdsgroep met de leeftijd, tot de leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar. Daarna daalde het aantal aanvragen weer met de leeftijdsgroep.

Geslacht

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meeste aanvragen voor vrouwen

In 2023 wordt een bijdrage voor sport of cultuur uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vaker aangevraagd voor vrouwen (61%) dan voor mannen (39%).

Leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Meeste aanvragen voor 35 t/m 44-jarige vrouwen

In 2023 werd in bijna alle leeftijdsgroepen een bijdrage voor sport of cultuur uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vaker aangevraagd voor vrouwen dan voor mannen. Alleen in de groep 18 t/m 24-jarigen wordt een bijdrage vaker aangevraagd voor mannen. Voor mannen en vrouwen is de leeftijdsverdeling vergelijkbaar.

Cijfers per sportactiviteit - Jeugdfonds

Sportactiviteiten

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Bijdrage voor voetbal meest aangevraagd

In 2023 wordt een bijdrage voor sport uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur het vaakst aangevraagd voor voetbal (27.157 keer) en zwemles (20.660 keer). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren (zie excel download). Voor een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd, klik op de legenda.

Totaal besteed budget

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Merendeel budget besteed aan zwemles en voetbal

In 2023 is in totaal 19.707.885 euro uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur besteed aan sport. Ruim twee derde hiervan is besteed aan zwemles en voetbal (zie excel download voor de volledige lijst). Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Gemiddeld besteed budget

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Gemiddeld besteed budget hoogst voor zwemles

In 2023 was het gemiddeld budget dat per sportactiviteit werd besteed het hoogst voor zwemles, gevolgd door paardrijden (zie excel download voor de volledige lijst).

Cijfers per sportactiviteit - Volwassenenfonds

Sportactiviteiten

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Bijdrage voor fitness meest aangevraagd

In 2023 wordt een bijdrage voor sport uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur het vaakst aangevraagd voor fitness (5005 keer) en banenzwemmen (1320 keer). Voor een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd, klik op de legenda.

Totaal besteed budget

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Merendeel budget besteed aan fitness en zwemmen

In 2023 is in totaal 1.734.290 euro uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur besteed aan sport. Bijna twee derde hiervan is besteed aan fitness.

Cijfers per cultuuractiviteit - Jeugdfonds

Cultuuractiviteiten

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Bijdrage het vaakst aangevraagd voor dans en muziek

In 2023 wordt een bijdrage voor cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur het vaakst aangevraagd voor dans (5366) en muziek (4542). Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren (zie excel download).

Totaal besteed budget

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Het meeste budget besteed aan muziek en dans

In 2023 is in totaal 4.069.493 euro besteed aan cultuur. Ruim 85% hiervan is besteed aan muziek en dans (zie excel download voor de volledige lijst).

Gemiddeld besteed budget

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Gemiddeld budget het hoogst voor muziek

In 2023 was het gemiddeld budget dat besteed werd aan cultuuractiviteiten het hoogst voor muziek (zie excel download voor de volledige lijst)

Cijfers per cultuuractiviteit - Volwassenenfonds

Cultuuractiviteiten

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Bijdrage het vaakst aangevraagd voor bezoek aan theater/museum

In 2023 wordt een bijdrage voor cultuur uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur het vaakst aangevraagd voor een bezoek aan het theater of museum (273) en muziekles (151).

Totaal besteed budget

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Het meeste budget besteed aan muziekles

In 2023 is in totaal 173.565 euro besteed aan cultuur. Een kwart hiervan is besteed aan muziekles.

Cijfers per aanvrager - Jeugdfonds

Sla de grafiek Deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Bijdrage het vaakst aangevraagd door Stichting Leergeld

In 2023 wordt een bijdrage voor sport of cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur het vaakst aangevraagd door Stichting Leergeld (30%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Cijfers per aanvrager - Volwassenenfonds

Sla de grafiek Deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur over en ga naar de datatabel

Bijdrage het vaakst aangevraagd door maatschappelijke organisaties

In 2023 wordt een bijdrage voor sport of cultuur uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur het vaakst aangevraagd door maatschappelijke organisaties 28%). 

Cijfers per gemeente - Jeugdfonds

2023

 

Relatief veel aanvragen in grote steden

In 2023 zijn er in totaal 86.281 aanvragen voor een bijdrage voor sport of cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur goedgekeurd. De kaart geeft voor iedere gemeente het aantal aanvragen per 1.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 2- tot en met 23 jaar weer. Relatief gezien kennen Heerlen en Kerkrade de meeste aanvragen. Het gaat om respectievelijk 95 en 82 aanvragen per 1.000 kinderen 2 tot en met 23 jaar. 

Grootste aantal aanvragen in Rotterdam en Amsterdam

Wanneer gekeken wordt naar de absolute aantallen zijn de meeste aanvragen gedaan in Amsterdam en Rotterdam (respectievelijk 13.270 en 8.557 aanvragen). Van de 342 gemeenten die Nederland in 2023 telde, zijn er in 39 gemeenten geen aanvragen gedaan. In het noorden van Nederland is er in bijna alle gemeenten een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur ingediend. 

De interactieve kaart met de cijfers van elke gemeente is hier te vinden.

Vergelijken met andere kaart

2022

 

2021

 

2020

2019

2018

Cijfers per gemeente - Volwassenenfonds

2023

Volgt in 2024.

2022

Volgt in 2024.