De indicatoren in het onderwerp Economische waarde van sport zeggen iets over de gemeentelijke uitgaven aan sport, het bruto binnenlands product sport en de werkgelegenheid in de sport.