59% van de bevolking van 6 jaar en ouder volgt wekelijks sport via media

Het aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat wekelijks of vaker sport volgt via media

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2016
Nieuwe cijfers: 2019

Overzicht

Sportfan via media is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders volgen wekelijks of vaker sport via media? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het volgen van sportwedstrijden via media wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via media

In 2016 volgde 59% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het volgen van sport via de media zal toenemen tot 2030.

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2016

Methode: Het wekelijks volgen van sport via media is nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sport hebben gevolgd via televisie, radio, krant of tijdschrift en internet. Zij konden antwoorden met één van de volgende categorieën: dagelijks, eens per week of vaker, eens per maand of vaker, enkele keren in de afgelopen 12 maanden of niet in de afgelopen 12 maanden. Iemand wordt als wekelijkse sportfan volger beschouwd als hij/zij via één of meerdere van de vier mediavormen minimaal wekelijks sport volgt.

Sportfan via media door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen volgen vaker sport dan vrouwen

In 2016 volgden  Nederlandse mannen van 6 jaar en ouder vaker sport via de media dan vrouwen. Het aandeel dat wekelijks of vaker sport volgde via de media lag bij mannen 1,5 keer hoger dan bij vrouwen; respectievelijk 71% en 46%. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Volgen van sport via media populairst bij 55-plussers

In 2016 volgen  Nederlandse 55-plussers vaker sport via de media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet dan mensen jonger dan 55 jaar. Dit is vergelijkbaar met cijfers uit 2012 en 2014. Kinderen (6 t/m 11 jaar) volgen het minst vaak sport via de media vergeleken met de andere leeftijdsgroepen, maar het aandeel 6 t/m11 jarigen dat sport volgt via de media is wel toegenomen tussen 2012 en 2016.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Lageropgeleiden volgen vaker sport via de media

In 2016 volgde 65% van de lageropgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder wekelijks of vaker sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Dit percentage is lager voor middelbaar- (60%) en hogeropgeleiden (58%). Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met een aandoening of beperking volgen iets vaker sport via media

In 2016 volgde 63% van de Nederlanders  van 12 jaar en ouder met een chronische aandoening en 64% van de Nederlanders met een lichamelijke beperking wekelijks of vaker sport via de media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en/of internet. Dit is iets hoger dan Nederlanders zonder aandoening of beperking (57%). Dit verschil was ook zichtbaar in 2014, maar niet in 2012.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportfan via media is ook uitgesplitst  naar:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Stedelijkheid
  • Gemeentegrootte
  • Ervaren gezondheid

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Meer informatie

A. Tiessen-Raaphorst (SCPSociaal Cultureel Planbureau  Sociaal Cultureel Planbureau    Sociaal Cultureel Planbureau   )