Het aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat wekelijks of vaker sport volgt via media

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2018
Nieuwe cijfers: 2021

Overzicht

Sportfan via media is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders volgen wekelijks of vaker sport via media? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het volgen van sportwedstrijden via media wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via media

In 2018 volgde 57% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het volgen van sport via de media zal toenemen tot 2030.

 

Landsdeel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

In 2018 volgde Nederlanders van 6 jaar en ouder woonachtig in Zuid-Nederland het vaakst wekelijks sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Dit beeld verschilt over de jaren. 

Tussen 2012 en 2018  is er een stabiele trend te zien voor alle gewesten, met kleine verschillen over de meetjaren.

 

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is hier te vinden.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2018

Methode: Het wekelijks volgen van sport via media is nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sport hebben gevolgd via televisie, radio, krant of tijdschrift en internet. Zij konden antwoorden met één van de volgende categorieën: dagelijks, eens per week of vaker, eens per maand of vaker, enkele keren in de afgelopen 12 maanden of niet in de afgelopen 12 maanden. Iemand wordt als wekelijkse sportfan volger beschouwd als hij/zij via één of meerdere van de vier mediavormen minimaal wekelijks sport volgt.

Sportfan via media door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen volgen vaker sport dan vrouwen

In 2018 volgden  Nederlandse mannen van 6 jaar en ouder vaker sport via de media dan vrouwen. Het aandeel lag bij mannen 1,5 keer hoger dan bij vrouwen; respectievelijk 70% en 45%. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Volgen van sport via media populairst bij 55-plussers

In 2018 volgden Nederlandse 55-plussers vaker sport via de media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet dan mensen jonger dan 55 jaar. Dit is vergelijkbaar met cijfers uit eerdere meetjaren. Kinderen (6 t/m 11 jaar) volgden het minst vaak sport via de media vergeleken met de andere leeftijdsgroepen. Het aandeel 6 t/m 11 jarigen dat sport volgt via de media is wel iets toegenomen tussen 2012 en 2018.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Hoger opgeleiden volgen minder vaak sport via de media

In 2018 volgde 56% van de hoger opgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder wekelijks of vaker sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Dit percentage is iets lager dan onder middelbaar en lager opgeleiden Nederlanders (61%). Dit beeld verschilt tussen de meetjaren. Over de tijd zijn de trends per opleidingsgroep min of meer stabiel.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met een aandoening en een beperking volgen iets vaker sport via media

In 2018 volgde 67% van de Nederlanders  van 6 jaar en ouder met een chronische aandoening en een lichamelijke beperking  wekelijks of vaker sport via de media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en/of internet. Dit is iets hoger dan Nederlanders zonder aandoening of beperking (57%) of met alleen een lichamelijke beperking (58%) of alleen een chronische aandoening (57%). Dit beeld varieert over de meetjaren. 

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportfan via media is ook uitgesplitst  naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel
 • Provincie

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Gebruikte type media om sport te volgen

Totale bevolking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Helft Nederlanders volgt wekelijks sport via televisie 

In 2018 was de televisie het meest gebruikte medium om te sport te volgen. Onder de Nederlanders die aangeven dagelijks sport te volgen via de media, doet 17% dit via internet, 15% via televisie en 12% via kranten of tijdschriften.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Jongeren volgen sport via internet, ouderen via televisie en kranten

In 2018 gebruikte Nederlanders van 55 jaar en ouder die wekelijks of vaker sport volgden via de media hiervoor vooral televisie, kranten, tijdschrijften en radio. Onder 12 t/m 54 jarigen werd internet vaker gebruikt dan onder de 55 plussers. Daarnaast volgden 12 t/m 54 jarigen ook vaak sport via de televisie. 

 

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)