Trend in de toekomst

Het volgen van sport via de media zal toenemen tot 2030.

Verantwoording

De media trekt veel geïnteresseerden in sport. Een ruime meerderheid (62%) van de bevolking volgt minstens wekelijks sport via diverse media (RS’14). In relatief korte tijd heeft naast de traditionele media internet een vaste plek veroverd  voor het volgen van sport. Een derde van de bevolking zegt wel eens sportwebsites te bezoeken en vooral jongeren wisselen via sociale media sportervaringen uit (Tiessen-Raaphorst, 2015).

Verwachte ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

De commercialisering (+) van de sportwereld zal ertoe leiden dat organisatoren van sportevenementen steeds meer informatie via sociale media zullen aanbieden. Te denken valt aan reclame voor het evenement, mogelijkheden om het evenement online te volgen, winacties et cetera. Ook commerciële sportaanbieders zullen via sociale media nieuwe leden proberen te werven, bijvoorbeeld met speciale kortingsacties.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Er zijn in Nederland veranderingen zichtbaar in het mediagebruik: er vindt een verschuiving plaats van tv naar sociale media (++). De verwachting is dat het gemakkelijk wordt om te allen tijde sport te volgen via nieuwssites, YouTube, uitzending gemist en specifieke sportkanalen. Mensen kunnen hun vrije tijd maar één keer benutten. Dit betekent dat mensen ook voor iets anders kunnen kiezen dan voor sport. Meer sportaanbod via media heeft niet automatisch meer vraag tot gevolg: op sociale media kan sport concurrentie (-) ondervinden vanuit andere velden (bijvoorbeeld cultuur).

Technologische ontwikkelingen

Verschillende technologische ontwikkelingen verbeteren de mogelijkheid voor het volgen van sport via de media. Grotere toegankelijkheid (mobiele media, on demand-kijken, spotify-achtige abonnementen) en personificatie (++) van aanbod zullen de individuele interesses beter bedienen. Meer mensen kunnen vaker  gaan kijken. Verwacht wordt dat de rol van media steeds meer verandert van passief naar  actief (+). Gadgets en wearables maken een persoonlijk en actief gebruik van media mogelijk . Met 3D-brillen zal het daarnaast mogelijk worden om realtime via media mee te doen aan evenementen. Aan de andere kant kan een fragmentatie (-) van uitzendingen over verscheidene tv-zenders of online kanalen een versnippering van de aandacht en minder gemeenschappelijke beleving met zich brengen. Nu pikken mensen veel sporten mee (bijvoorbeeld multisportuitzendingen van de NOS); bij fragmentatie is de kans hierop kleiner. Ook is het de vraag of sport op tv of achter de decoder/betaaltv wel voldoende publiek zal trekken. 

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.