Referenties

AEF (in voorbereiding). Beleidsdoorlichting sport. Utrecht: Andersson Elffers Felix.

Bottenburg, M. van (2003). Top- en breedtesport: een siamese tweeling? In: K. Breedveld, Rapportage Sport 2003 (p. 285-310). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bottenburg, M. van, en K. Schuyt (1996). De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.

Bottenburg, M. van, A. Elling, P. Hover, S. Brinkhof en D. Romijn (2012). De maatschappelijke betekenis van topsport: literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Bottenburg, M. van, B. Dijk, A. Elling, R. van den Dool en N. Reijgersberg (2016). 4‐meting Topsportklimaat – Factsheet Investeringen, prestaties en waardering. Utrecht: Universiteit Utrecht/Mulier Instituut.

Breedveld, K., H. van der Poel, M. de Jong en D. Collard (2011). Beleidsdoorlichting Sport. Hoofdrapport. ’s-Hertogenbosch: Mulier Instituut.

Breedveld, K., E. Elling, R. Hoekman en D. Schaars (2016). Maatschappelijke betekenissen van sport: wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kenniscentrum Sport.

Collard, D., M. Chinapaw, E. Verhagen, H. Valkenberg en J. Lucassen (2014). Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar). Utrecht/Amsterdam/Zeist: Mulier Instituut/EMGO+ instituut/VeiligheidNL/KVLO.

Dijk, B., V. de Bosscher en M. van Bottenburg (2015). Topsportbeleid in relatie tot prestaties. In: A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage Sport 2014 (p. 224-248). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dool, R. van den, P. Hover, P en S. Vos (2017). Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1. Utrecht: Mulier Instituut.

EC JRC, European Commission (EC) & Joint Research Centre (JRC) (2014). Tomorrow’s healthy society. Research priorities for foods and diets. Annexes. Brussel: EC JRC

Garcia, M.J. en C. Borbély (2016). Report on the inquiry into the 2018/2022 FIFA World Cup Bidding Process. Zurich: FIFA Ethics Committe

Haar, M. ter, J. van der Roest en L.C.P.M. Meijs (nog niet verschenen). Modern besturen in verenigingen. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kenniscentrum Sport.

Heuvel, M. van den, en H. van der Poel (1999). Sport in Nederland: een beleidsgerichte toekomstverkenning Tilburg: Tilburg University Press.

Hoekman, R, & den Dool, R. van den (2015). Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015). Utrecht: Mulier Instituut

Hover, P. en R. van den Dool (2017). De toekomst van sportapps: one size fits one. Blog op Sportnext (maart 2017): http://www.sportnext.nl/berichten/de_toekomst_van_sportapps_one_size_fi…

Hover, P., J. Straatmeijer, K. Breedveld en A. Cevaal (2014). Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media.

Hoye, A. van, J.P. Heuze, S. van den Broucke en P. Sarrazin (2016). Are coaches’ health promotion activities beneficial for sport participants? A multilevel analysis. In: Journal of Science and Medicine in Sport, jg. 19, nr. 12, p. 1028-1032.

ING (2012). Food 2030. Samenwerking vanuit een nieuwe mindset. ING Economisch Bureau

Kalmthout, J. van, en Z. van Ginneken (2017). Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

Koster, J.W. de (2015). Sporten is gezond. Topsport (nog) niet. In: Sport&Strategie, 22 december 2015. Geraadpleegd op 19 april 2017 via www.sportenstrategie.nl/2015/gezondheid/blessures/sporten-is-gezond-top….

Kronenburg, J. (2017). e-Sports: gewoon een game of echte sport? In: allesoversport.nl, 18 januari 2017. Geraadpleegd op 19 januari 2017 via linkis.com/allesoversport.nl/9ymmQ.

Lucassen, J.M.H. en J. van Kalmthout (red.) (2015). Vitale clubs voor sport en samenleving. Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Utrecht/Deventer: Mulier Instituut/Sport en Kennis.

McLaren, R.H. (2016). McLaren Independent Investigation Report – Part II. Geraadpleegd op 29 juni 2017 via www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independen….

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2016). Rijksbegroting 2016 – Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mulier Instituut (2014).  Branche Rapport Sporten in Nederland. Mulier Instituut, Utrecht/Arko Sports Media, Nieuwegein

Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen (2017). Kernindicatoren Sport en Bewegen. Geraadpleegd op 20 maart 2017 via www.volksgezondheidenzorg.info/sport/kernindicatoren.

NOC*NSF (2009). Expertrapport: Nederlandse sport naar Olympisch niveau, een nadere uitwerking van het sportgedeelte van het Olympisch Plan 2028. Deventer: daM uitgeverij

NOC*NSF (2016). Sportagenda 2017+. Arnhem: NOC*NSF.

NWO (2012). Onderzoeksprogramma Sport. Geraadpleegd op 30 juni 2017 via http://www.stw.nl/nl/programmas/onderzoeksprogramma-sport.

Obin (2007). Ongevallen en bewegen in Nederland. Amsterdam, Stichting VeiligheidNL

Obin (2013). Ongevallen en bewegen in Nederland. Amsterdam, Stichting VeiligheidNL

PBL Planbureau voor de Leefomgeving (2012). Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

PBL (2014). Monitor Duurzaam Nederland. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Pion, J. (2017). De begeleiding van topsporttalent kan veel intensiever en beter worden gebundeld. In: Sport&Strategie, 21 maart 2017. Geraadpleegd op 19 april 2017 via www.sportenstrategie.nl/opinie/176/.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2014). Een gezonder Nederland. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven, RIVM

RIVM (2017). Volksgezondheid Toekomst Verkenning: Trendscenario. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Roest, J. van der (2015). From participation to consumption? Consumerism in voluntary sport clubs. Utrecht: Universiteit Utrecht.

in’t Panhuis-Plasmans, M., A.H.P. Luijben en R.T. Hoogenveen (2012). Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Tiessen-Raaphorst (2015). Rapportage sport 2014 (RS’14). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

TNS Nipo (2013). Rapport: onderzoeksresultaten ten behoeve van het Clingendael Health Forum. Amsterdam: TNS-Nipo

VeiligheidNL (2013). Cijferfactsheet Sportblessures Algemeen. Amsterdam, Stichting VeiligheidNL 

Visser, K., A. Tiessen-Raaphorst, M. van Bakel en M. de Vries (2015). Sport Toekomst Verkenning: De drijvende krachten van sport en bewegen. Een inventarisatie van factoren die het brede veld van sport en bewegen in de toekomst beïnvloeden. Den Haag/Bilthoven: Sociaal en Cultureel Planbureau en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Weijermars, J. (2016). De sport verloedert. In: sportknowhowxl, 15 november 2016. Geraadpleegd op 25 april 2017 via www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/107368/.

Wisse, E., J.M.H. Lucassen, F. Smits, N. Reijgersberg, L. Salome en R. Luijt (2011). Leefstijlsporten. Van tegencultuur tot webbased sportnetwerk. In: Vrijetijdstudies, jg. 29, nr. 1, p. 17-26.

WRR (2010). Uit zicht: Toekomstverkennen met beleid. Amsterdam: Amsterdam Unity Press.

WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)