Referenties

AEF (in voorbereiding). Beleidsdoorlichting sport. Utrecht: Andersson Elffers Felix.

Bottenburg, M. van (2003). Top- en breedtesport: een siamese tweeling? In: K. Breedveld, Rapportage Sport 2003 (p. 285-310). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bottenburg, M. van, en K. Schuyt (1996). De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).

Bottenburg, M. van, A. Elling, P. Hover, S. Brinkhof en D. Romijn (2012). De maatschappelijke betekenis van topsport: literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Nieuwegein: Arko Sports Media.

Bottenburg, M. van, B. Dijk, A. Elling, R. van den Dool en N. Reijgersberg (2016). 4‐meting Topsportklimaat – Factsheet Investeringen, prestaties en waardering. Utrecht: Universiteit Utrecht/Mulier Instituut.

Breedveld, K., H. van der Poel, M. de Jong en D. Collard (2011). Beleidsdoorlichting Sport. Hoofdrapport. ’s-Hertogenbosch: Mulier Instituut.

Breedveld, K., E. Elling, R. Hoekman en D. Schaars (2016). Maatschappelijke betekenissen van sport: wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kenniscentrum Sport.

Collard, D., M. Chinapaw, E. Verhagen, H. Valkenberg en J. Lucassen (2014). Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar). Utrecht/Amsterdam/Zeist: Mulier Instituut/EMGO+ instituut/VeiligheidNL/KVLO.

Dijk, B., V. de Bosscher en M. van Bottenburg (2015). Topsportbeleid in relatie tot prestaties. In: A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage Sport 2014 (p. 224-248). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dool, R. van den, P. Hover, P en S. Vos (2017). Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1. Utrecht: Mulier Instituut.

EC JRC, European Commission (EC) & Joint Research Centre (JRC) (2014). Tomorrow’s healthy society. Research priorities for foods and diets. Annexes. Brussel: EC JRC

Garcia, M.J. en C. Borbély (2016). Report on the inquiry into the 2018/2022 FIFA World Cup Bidding Process. Zurich: FIFA Ethics Committe

Haar, M. ter, J. van der Roest en L.C.P.M. Meijs (nog niet verschenen). Modern besturen in verenigingen. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kenniscentrum Sport.

Heuvel, M. van den, en H. van der Poel (1999). Sport in Nederland: een beleidsgerichte toekomstverkenning Tilburg: Tilburg University Press.

Hoekman, R, & den Dool, R. van den (2015). Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015). Utrecht: Mulier Instituut

Hover, P. en R. van den Dool (2017). De toekomst van sportapps: one size fits one. Blog op Sportnext (maart 2017): http://www.sportnext.nl/berichten/de_toekomst_van_sportapps_one_size_fi…

Hover, P., J. Straatmeijer, K. Breedveld en A. Cevaal (2014). Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media.

Hoye, A. van, J.P. Heuze, S. van den Broucke en P. Sarrazin (2016). Are coaches’ health promotion activities beneficial for sport participants? A multilevel analysis. In: Journal of Science and Medicine in Sport, jg. 19, nr. 12, p. 1028-1032.

ING (2012). Food 2030. Samenwerking vanuit een nieuwe mindset. ING Economisch Bureau

Kalmthout, J. van, en Z. van Ginneken (2017). Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

Koster, J.W. de (2015). Sporten is gezond. Topsport (nog) niet. In: Sport&Strategie, 22 december 2015. Geraadpleegd op 19 april 2017 via www.sportenstrategie.nl/2015/gezondheid/blessures/sporten-is-gezond-top….

Kronenburg, J. (2017). e-Sports: gewoon een game of echte sport? In: allesoversport.nl, 18 januari 2017. Geraadpleegd op 19 januari 2017 via linkis.com/allesoversport.nl/9ymmQ.

Lucassen, J.M.H. en J. van Kalmthout (red.) (2015). Vitale clubs voor sport en samenleving. Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Utrecht/Deventer: Mulier Instituut/Sport en Kennis.

McLaren, R.H. (2016). McLaren Independent Investigation Report – Part II. Geraadpleegd op 29 juni 2017 via www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independen….

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2016). Rijksbegroting 2016 – Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mulier Instituut (2014).  Branche Rapport Sporten in Nederland. Mulier Instituut, Utrecht/Arko Sports Media, Nieuwegein

Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen (2017). Kernindicatoren Sport en Bewegen. Geraadpleegd op 20 maart 2017 via www.volksgezondheidenzorg.info/sport/kernindicatoren.

NOC*NSF (2009). Expertrapport: Nederlandse sport naar Olympisch niveau, een nadere uitwerking van het sportgedeelte van het Olympisch Plan 2028. Deventer: daM uitgeverij

NOC*NSF (2016). Sportagenda 2017+. Arnhem: NOC*NSF.

NWO (2012). Onderzoeksprogramma Sport. Geraadpleegd op 30 juni 2017 via http://www.stw.nl/nl/programmas/onderzoeksprogramma-sport.

Obin (2007). Ongevallen en bewegen in Nederland. Amsterdam, Stichting VeiligheidNL

Obin (2013). Ongevallen en bewegen in Nederland. Amsterdam, Stichting VeiligheidNL

PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) (2012). Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

PBL (2014). Monitor Duurzaam Nederland. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Pion, J. (2017). De begeleiding van topsporttalent kan veel intensiever en beter worden gebundeld. In: Sport&Strategie, 21 maart 2017. Geraadpleegd op 19 april 2017 via www.sportenstrategie.nl/opinie/176/.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (2014). Een gezonder Nederland. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven, RIVM

RIVM (2017). Volksgezondheid Toekomst Verkenning: Trendscenario. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Roest, J. van der (2015). From participation to consumption? Consumerism in voluntary sport clubs. Utrecht: Universiteit Utrecht.

in’t Panhuis-Plasmans, M., A.H.P. Luijben en R.T. Hoogenveen (2012). Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Tiessen-Raaphorst (2015). Rapportage sport 2014 (RS’14). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

TNS Nipo (2013). Rapport: onderzoeksresultaten ten behoeve van het Clingendael Health Forum. Amsterdam: TNS-Nipo

VeiligheidNL (2013). Cijferfactsheet Sportblessures Algemeen. Amsterdam, Stichting VeiligheidNL 

Visser, K., A. Tiessen-Raaphorst, M. van Bakel en M. de Vries (2015). Sport Toekomst Verkenning: De drijvende krachten van sport en bewegen. Een inventarisatie van factoren die het brede veld van sport en bewegen in de toekomst beïnvloeden. Den Haag/Bilthoven: Sociaal en Cultureel Planbureau en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Weijermars, J. (2016). De sport verloedert. In: sportknowhowxl, 15 november 2016. Geraadpleegd op 25 april 2017 via www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/107368/.

Wisse, E., J.M.H. Lucassen, F. Smits, N. Reijgersberg, L. Salome en R. Luijt (2011). Leefstijlsporten. Van tegencultuur tot webbased sportnetwerk. In: Vrijetijdstudies, jg. 29, nr. 1, p. 17-26.

WRR (2010). Uit zicht: Toekomstverkennen met beleid. Amsterdam: Amsterdam Unity Press.

WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)