De methodiek van toekomstverkennen in de Sport Toekomstverkenning (STV) is gebaseerd op de methodiek van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) van 2014 (zie www.eengezondernederland.nl). De methodiek van de VTV was geïnspireerd op de rapporten Uit zicht: Toekomstverkennen met beleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 2010) en de Natuurverkenning 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) 2011). 

Met de STV hebben RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) de toekomst van de sport verkend aan de hand van data van het heden, trends in verleden en toekomst, maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op sport en bewegen, vier perspectieven op sport en bewegen en de kansen en keuzes die deze bieden voor huidig en toekomstig beleid.

Methoden en verantwoording

 1. Trendscenario - gemodelleerde trends naar de toekomst
  Van 4 van de 21 kernindicatoren sport en bewegen was voldoende data voorhanden om de trends in de toekomst kwantitatief door te rekenen.

 2. Trendscenario - methode scenariobenadering
  Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de sport, is een scenariobenadering toegepast.

 3. De perspectieven – methode en verantwoording
  Samen met de deelnemers aan twee workshops zijn vier perspectieven op sport en bewegen geformuleerd.

 4. Kansen en keuzes – methode en verantwoording
  In vier sessies hebben experts onderzocht in hoeverre de perspectieven en hun opgaven samengaan.