De methodiek van toekomstverkennen in de Sport Toekomstverkenning (STV) is gebaseerd op de methodiek van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) van 2014 (zie www.eengezondernederland.nl). De methodiek van de VTV was geïnspireerd op de rapporten Uit zicht: Toekomstverkennen met beleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 2010) en de Natuurverkenning 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL Planbureau voor de Leefomgeving 2011). 

Met de STV hebben RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en SCP Sociaal Cultureel Planbureau de toekomst van de sport verkend aan de hand van data van het heden, trends in verleden en toekomst, maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op sport en bewegen, vier perspectievenop sport en bewegen en de kansen en keuzes die deze bieden voor huidig en toekomstig beleid.