Projectteam, commissies, experts en betrokkenen

Projectteam
Marieke van Bakel (projectcoördinator), Casper Schoemaker, Ine Pulles, Annet Tiessen-Raaphorst, Frank den Hertog, Robert Vonk, Johan Melse, Kirsten Visser, Marjanne Plasmans, Marit de Vries

Communicatie
Anouk de Wit ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)), Loes Hartman ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Toon van Wijk (RIVM)

Woordvoerders
Annet Tiessen (SCP) en Matthijs van den Berg (RIVM)

Contact

Marieke van Bakel marieke.van.bakel@rivm.nl
Annet Tiessen-Raaphorst   a.tiessen-raaphorst@scp.nl 
Ine Pulles i.pulles@scp.nl
Frank den Hertog frank.den.hertog@rivm.nl 

De totstandkoming van de Sport Toekomstverkenning is begeleid door een klankbordgroep, een leescommissie en veel experts op het gebied van sport. Daarnaast hebben veel betrokkenen uit het veld van sport en bewegen een bijdrage geleverd.

 1. Leescommissie en klankbordgroep
  De Sport Toekomstverkenning is begeleidt door een leescommissie en een klankbordgroep
 2. Deelnemers expertwerkgroepen trendscenario
  Het trendscenario is voorbereid in zeven werkgroepen in oktober en november 2015
 3. Deelnemers expertsessies kansen en keuzes
  De kansen en keuzes zijn gevormd in vier sessies in januari 2017

 4. Deelnemers workshops perspectieven en kansen en keuzes
  In totaal waren er drie workshops: op 8 maart en 1 september 2016 en 14 maart 2017.