De Sport Toekomstverkenning is gemaakt door het projectteam van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- en SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)-medewerkers. Veel experts en betrokken uit de sportwereld en daarbuiten hebben waardevolle input geleverd. De begeleiding lag in handen van de klankbordgroep en de leescommissie.  In dit document is te zien wie waaraan heeft bijgedragen.