De Sport Toekomstverkenning is gemaakt door het projectteam van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu- en SCPSociaal Cultureel Planbureau -medewerkers. Veel experts en betrokken uit de sportwereld en daarbuiten hebben waardevolle input geleverd. De begeleiding lag in handen van de klankbordgroep en de leescommissie.  In dit document is te zien wie waaraan heeft bijgedragen.