Belangrijk onderdeel van de methode van de STV was het betrekken van experts en stakeholders via expertmeetings en workshops. Doel van deze betrokkenheid was om aan te sluiten bij de ervaringen en verwachtingen in de sportwereld, betrokkenen mee te nemen in het proces, en draagvlak te creëren voor de verkenning.

Van 2015 t/m 2017 heeft het projectteam van de Sport Toekomstverkenning  vier workshops en elf expertsessies georganiseerd. Zie projectteam, commissies, experts en betrokkenen voor de deelnemers aan onderstaande bijeenkomsten.

Workshop 14 maart 2017

Workshop over de kansen en keuzes in sport en bewegen. Nadruk lag op de goede voorbeelden van verbindingen tussen perspectieven.

Expertsessies jan 2017

Vier sessies over de kansen en keuzes in sport en bewegen.

  • Het verslag is de startnotitie van de workshop kansen en keuzes op 14 maart 2017 - zie hierboven.

Workshop 1 september 2016

De tweede perspectievenworkshop

Werkgroepen experts oktober en november 2015

In oktober en november 2015 zijn er zeven werkgroepen georganiseerd met als doel het ophalen van expertoordelen over mogelijke toekomstige trends van de 21 kernindicatoren sport en bewegen. De werkgroepen bestonden uit experts uit 25 verschillende organisaties die verbonden zijn aan het werkveld van sport en bewegen. De literatuurstudie ‘drijvende krachten van sport’ diende als input voor deze zeven werkgroepen.

Workshop 21 april 2015

Op 21 april 2015 was de allereerste workshop van de Sport Toekomstverkenning. Deelnemers waren experts op het gebied van sport(onderzoek) en bewegen en de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Doel was kennis te delen en deelnemers bekend te maken met de methodiek van de Volksgezondheid Toekomstverkenning.