Het trendscenario van de STV laat de trends in de toekomst zien op het gebied van sport en bewegen. Deze trends in de toekomst vinden plaats binnen een bredere context van meer autonome sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen die sport en bewegen beïnvloeden, ook wel de drijvende krachten genoemd. In dit document wordt een aantal van deze belangrijke ontwikkelingen uiteengezet. De DESTEP indeling (Demografie, Economie, Sociaal-cultureel, Technologie, Ecologie en Politiek-institutioneel) wordt hierbij gebruikt als raamwerk om tot een brede inventarisatie te komen van allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op sport en bewegen. Deze ontwikkelingen of drijvende krachten liggen vaak ten grondslag aan de trends in de toekomst van de 21 kernindicatoren sport en bewegen.