Beweegrichtlijnen en Wekelijks Sporter

Van vragenlijst tot cijfer

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een methode ontwikkeld om op een standaard manier te berekenen hoeveel mensen in Nederland voldoen aan de nieuwe Beweegrichtlijnen. Met deze methode kan ook berekend worden hoeveel mensen minimaal een keer per week sporten. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gebruikt deze cijfers voor hun beleid over sport en bewegen.  De methode is bedoeld voor onderzoekers. Door de standaardberekening kunnen zij hun resultaten beter onderling vergelijken. De methode is hieronder te downloaden. Het RIVM heeft de methode ontwikkeld naar aanleiding van de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in augustus 2017 uitgaf. De Beweegrichtlijnen vervangen de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)’, ‘fitnorm’ en ‘combinorm’, die tot dan toe golden. 

Voor de berekening worden de antwoorden gebruikt van een vragenlijst over bewegen, de zogeheten SQUASH-vragenlijst. Mensen geven daarin aan hoeveel dagen per week ze besteden aan wandelen en fietsen naar hun werk of school en aan de activiteiten die ze daar doen. Dat geldt ook voor activiteiten in het huishouden en in de vrije tijd, zoals wandelen, fietsen, buitenspelen en sport. Daarnaast geven ze aan hoeveel tijd per dag ze aan een activiteit besteden.

Op basis van deze gegevens berekent het RIVM hoeveel tijd mensen per week bewegen en sporten. Ten slotte wordt berekend welk percentage van de bevolking volgens de richtlijnen beweegt of wekelijks sport. Bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Iemand voldoet aan de Beweegrichtlijnen door elke week genoeg ‘matig of zwaar intensieve’ activiteiten te doen, zoals stevig wandelen, trampoline springen of voetballen. Ook zijn hiervoor voldoende spier- en botversterkende activiteiten nodig, zoals krachttrainingen, fietsen of zwemmen. In 2018 voldeed 47 procent van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijn, 53 procent deed wekelijks aan sport. De meest recente cijfers zijn terug te vinden via het kernindicatoren Sport en Bewegen dashboard.

Kernwoorden: beweegrichtlijnen, wekelijkse sporter, SQUASH, kernindicatoren

Het volledige rapport is hieronder te downloaden. Bij de gerelateerde documenten staan de Beweegsyntax deel 1 en 2 voor gebruik in het programma SPSS. Omdat deze syntaxen jaarlijks gebruikt worden voor de data analyses binnen de Leefstijlmonitor worden deze Word bestanden af en toe van een update voorzien. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe sporten populair zijn geworden en deze ook toegevoegd moeten worden in de berekening. In de Word bestanden staat beschreven wanneer er wijzigingen hebben plaats gevonden. Dergelijk aanpassingen gelden ook voor bijlage 3 en 4. Het rapport zelf wordt niet van een update voorzien.

Terug naar overzicht methode beschrijving (kern)indicatoren.