Sportaccommodaties is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Sportaccommodaties.

Sportaccommodaties per gemeente

Kaart Sportaccommodaties per gemeente 2023

Tekst Sportaccommodaties per gemeente 2023

De dichtheid van sportaccommodaties is niet evenredig verdeeld

De dichtheid van sportaccommodaties is niet evenredig verdeeld. Nederland heeft in 2023 een score van 21,7. In plattelandsgemeenten, zoals in de noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland, is de dichtheid aan sportaccommodaties per 10.000 inwoners het grootst. In stedelijke gebieden is de dichtheid relatief laag. Voor de berekening van de dichtheid aan sportaccommodaties is rekening gehouden met verschillen in de diversiteit en capaciteit van sportaccommodaties. Een sporthal is bijvoorbeeld geschikt voor meer sportdisciplines dan een rugbyveld. Op een tennispark met 5 banen kunnen minder mensen tegelijkertijd sporten dan op een tennispark met 15 banen. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Sporthallen per gemeente

Kaart Sporthallen per gemeente

Tekst

Relatief meer sporthallen in noordelijke provincies

Met name in de noordelijke provincies en Zuidoost-Brabant zijn relatief veel sporthallen te vinden. Richting het zuidwesten van Nederland liggen de aantallen over het algemeen aanzienlijk lager. In de Randstad varieert het beeld sterk. De vier grote steden hebben relatief weinig sporthallen, maar een aantal kleinere Randstadgemeenten scoort hoger.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Fitnessaccommodaties per gemeente

Kaart Fitnessaccommodaties per gemeente

Tekst Fitnessaccommodaties per gemeente

Fitnessaccommodaties goed verspreid over Nederland

Fitnessaccommodaties zijn goed verspreid over Nederland wanneer er gekeken wordt naar het aantal fitnessaccommodaties per 25.000 inwoners. Het overgrote deel van de gemeenten heeft één of meerdere fitnessaccommodaties per 25.000 inwoners, waar slechts een klein aantal gemeenten geen fitnessaccommodatie binnen de gemeentegrenzen heeft. De gemeenten Doesburg en Terschelling hebben relatief de meeste fitnessaccommodaties. Beide gemeenten hebben meer dan 10 accommodaties per 25.000 inwoners.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Golfaccommodaties per gemeente

Kaart Golfaccommodaties per gemeente

Tekst Golfaccommodaties per gemeente

Ruim een derde van gemeenten heeft een golfaccommodatie

Ruim een derde van de Nederlandse gemeenten beschikt niet over een golfaccommodatie. Gekeken naar het aantal per 25.000 inwoners zijn er in de plattelandsgemeenten in de kop van Noord-Holland, Drenthe en Flevoland de meeste golfaccommodaties te vinden. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Hockeyaccommodaties per gemeente

Kaart Hockeyaccommodaties per gemeente

Tekst Hockeyaccommodaties per gemeente

35 procent van de gemeenten heeft geen hockeyaccommodatie

Van de Nederlandse gemeenten heeft 35% geen hockeyaccommodatie binnen de gemeentegrenzen. Met name in de dunbevolkte gebieden van Nederland zijn geen hockeyaccommodaties te vinden. Relatief veel hockeyaccommodaties zijn gelegen in de Randstad en Noord-Brabant. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Korfbalaccommodaties per gemeente

Kaart Korfbalaccommodaties per gemeente

Tekst Korfbalaccommodaties per gemeente

Meeste korfbalaccommodaties in noordelijke provincies en Zuidoost Brabant

In de gemeenten van de noordelijke provincies en Zuidoost Brabant zijn de meeste korfbalaccommodaties te vinden wanneer er naar het aantal per 25.000 inwoners gekeken wordt. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het alleen om outdoor korfbalaccommodaties gaat. Er wordt daarnaast ook korfbal gespeeld in sporthallen.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Tennisaccommodaties per gemeente

Kaart Tennisaccommodaties per gemeente

Tekst Tennisaccommodaties per gemeente

Relatief veel tennisaccommodaties in noordelijke provincies en Zeeland

Gekeken naar het aantal per 25.000 inwoners tellen de noordelijke provincies, Zuidoost-Brabant en Zeeland relatief veel tennisaccommodaties. De gemeenten in de Randstad en de Veluwe tellen relatief lage aantallen tennisaccommodaties. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het om aantallen tennisaccommodaties gaat, niet om het aantal tennisbanen gelegen in de gemeenten. In de dunbevolkte gebieden liggen meer tennisaccommodaties met weinig tennisbanen, in de grootstedelijke gebieden zijn meer grootschalige tennisaccommodaties te vinden.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Voetbalaccommodaties per gemeente

Kaart Voetbalaccommodaties per gemeente

Tekst Voetbalaccommodaties per gemeente

Relatief veel voetbalaccommodaties in noorden van Nederland

In de kop van Noord-Holland en de noordelijke provincies liggen relatief veel gemeenten met veel voetbalaccommodaties per 25.000 inwoners. Relatief lage aantallen voetbalaccommodaties zijn te vinden in de Randstad en de Veluwe. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het om aantallen voetbalaccommodaties gaat, niet om het aantal voetbalvelden gelegen in de gemeenten. In dunbevolkte gebieden zijn meer voetbalaccommodaties met slechts een of twee voetbalvelden, waar in de grootstedelijke gebieden meer grootschalige voetbalaccommodaties zijn te vinden. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Openluchtzwembaden per gemeente

Kaart Openluchtzwembaden per gemeente

Tekst Openluchtzwembaden per gemeente

Relatief veel openluchtzwembaden in het noorden

De gemeenten in het noorden tellen relatief veel openluchtzwembaden. In het zuiden ligt juist een behoorlijk aantal gemeenten met relatief weinig openluchtzwembaden. Het gaat om openbare zwembaden. Een openbaar zwembad zijn zwembaden die in eigendom zijn van een gemeente (exploitatie kan wel in handen zijn van een andere organisatie). Zwembaden bij camping, sportscholen, hotels, scholen zijn niet mee genomen.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Zwembaden per gemeente

Kaart Zwembaden per gemeente

Tekst Zwembaden per gemeente

Verdeling zwembaden redelijk gelijk verdeeld

Er zijn weinig ruimtelijke verschillen in het aantal zwembaden per 25.000 inwoners. Ruim 75% van de gemeenten beschikt ongeveer over hetzelfde aantal zwembaden per 25.000 personen (0,2-2,0). Het gaat om openbare zwembaden. Een openbaar zwembad zijn zwembaden die in eigendom zijn van een gemeente (exploitatie kan wel in handen zijn van een andere organisatie). Zwembaden bij camping, sportscholen, hotels, scholen zijn niet mee genomen.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

  • H. Giesbers ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)