Het nationale sportakkoord omvat een aantal thema's. De voortgang op het thema 'Positieve  sportcultuur' wordt gemonitord aan de hand van onderstaande indicatoren:

 

Sportklimaat: Veilig Voelen

Cijfers Veilig voelen

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Huidige situatie

In 2018 voelde het merendeel (78%) van de Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Personen woonachtig in noord Nederland voelen zich vaker veilig  bij sportwedstrijden vergeleken met de andere landsdelen. 

Trend over tijd

Tussen 2012 en 2018 is er en stijgende trend te zien in het percentage Nederlanders sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder dat zich veilig voelt bij sportwedstrijden. Dit is vooral zichtbaar in het  westen en zuiden van de Nederland.

*Sportklimaat - Veilig voelen is ook één van de 20 kernindicatoren sport en bewegen. 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) SCPSociaal Cultureel Planbureau  in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek , 2012 - 2018
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Sportklimaat - Veilig voelen'
Nieuwe cijfers: 2021

Kernindicator Sportklimaat veilig voelen naar achtergrondkenmerken 2012-2018

Sportklimaat: Wangedrag

Veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Huidige situatie

In 2018 heeft ruim een kwart (28%) van de Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder wangedrag in de sport meegemaakt of is hier getuige van geweest.  Er waren geen verschillen binnen Nederland zichtbaar.

Trend over tijd

Tussen 2012 en 2018 is er een dalende trend te zien in het percentage Nederlanders dat wangedrag  in de sport heeft meegemaakt of hier getuige van is geweest. Deze dalende trend is zichtbaar in oost, west en zuid Nederland, maar niet in het noorden. Desondanks lag het percentage van Noord-Nederland  in 2012 en 2018  het laagst in vergelijking met de andere gewesten.

*Sportklimaat - Wangedrag is ook één van de 20 kernindicatoren sport en bewegen. 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) SCPSociaal Cultureel Planbureau  in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek , 2012 - 2018
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Sportklimaat - Wangedrag'
Nieuwe cijfers: 2021

Kernindicator Sportklimaat wangedrag naar achtergrondkenmerken 2012-2018

Trainer heeft persoonlijke aandacht voor welbevinden kinderen

Cijfers verwacht medio 2020

Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/ LeefstijlmonitorCBSCentraal Bureau voor de Statistiek  in samenwerking met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en VeiligheidNL,  2017

Sportwedstrijden met negatieve gedragingen

ecessieve gedragingen

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Excessieve gedragingen bij 4 op de 10 wedstrijden

In de periode 2016-2018 zijn bij 41% van de teamsportwedstrijden 1 of meer excessieve gedragingen geobserveerd. Wanneer excessief gedrag werd geobserveerd in een wedstrijd was die vaak 3 keer of meer. Van de excessieve gedragingen kwam duwen/ trekken het meeste voor en schelden/kleineren of schoppen/slaan/bijten minder vaak. 

Meer informatie over wedstrijden met excessieve gedragingen is hier te vinden.

Bron: Monitor sportief wedstrijdgedrag 2016-2018Mulier Instituut
Methode: Meer informatie over de methode is te vinden in het rapport monitor sportief wedstrijdgedrag 2018.
Nieuwe cijfers: december 2019

Inzet buurtsportcoaches voor positieve sportcultuur

Cijfers verwacht begin 2020

BronBuurtsportcoachpanel /BSC-werkgeverspanel, Mulier instituut 
              VSG-gemeentepanel, VSG