75% van de maandelijkse sporters en/of wedstrijd bezoekers voelt zicht veilig op en rondom sportwedstrijden

Het aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder dat zich meestal veilig voelt op en rondom sportwedstrijden

 

Sporters en/of wedstrijdbezoekers zijn mensen die in ieder geval 12 keer per jaar sporten en/of maandelijks een wedstrijd bezoeken.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2016
Nieuwe cijfers: 2019

Overzicht

Sportklimaat - Veilig voelen is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voelen Nederlanders zich veilig tijdens en rondom sportwedstrijden? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Sportklimaat - Veilig Voelen

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Merendeel Nederlanders voelt zich veilig bij sportwedstrijden

In 2016 voelde 75% van de Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Dit beeld is vergelijkbaar met cijfers uit 2012 en 2014.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het lastig is in te schatten hoe veilig het sportklimaat in de toekomst zal zijn.

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2016

Methode: Het veilig voelen van maandelijkse sporters en/of wedstrijd bezoekers rondom sportwedstrijden wordt nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. De vraag over een veilig sportklimaat werd gesteld aan personen van 12 jaar en ouder die aan hebben gegeven in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport of een sportwedstrijd of -evenement te hebben bezocht. De vraag was een stelling: 'Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig'. Deze kon beantwoord worden door het aankruisen van één van de vijf antwoord categorieën variërend van zeer mee eens tot zeer mee oneens.

Sportklimaat - Veilig voelen voor verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen voelen zich veiliger dan vrouwen

Mannelijke sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder voelen zich veiliger (80%) tijdens en rond sportwedstrijden dan vrouwen (69%). Dit beeld is vergelijkbaar met cijfers uit 2012 en 2014.

 

 

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Gevoel van veiligheid iets groter bij jongeren

In 2016 voelde 78% van de 12 t/m 19 jarige sporters/wedstrijdbezoekers zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Dit percentage verschilt per leeftijd en is het laagst voor de leeftijdsgroep 55 t/m 64 jaar (69%). Dit beeld komt nagenoeg overeen met cijfers uit 2012 en 2014.  Alleen het percentage ouderen (65 t/m 79 jaar) dat zich meestal veilig voelt tijdens en rond sportwedstrijden lijkt iets hoger in 2014 en 2016 ten opzichte van 2012.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Klein verschil in veilig voelen naar opleidingsniveau

In 2016 voelde 76% van de hoogopgeleide sporters / wedstrijdbezoekers zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Dit geldt voor 71% van de laagopgeleide Nederlanders. Deze beeld komt nagenoeg overeen met cijfers uit 2012  en 2014.  Alleen de groep lager opgeleiden rapporteerde in 2014 zich iets veiliger te voelen dan in 2012 en 2016.

 

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met een chronische aandoening voelen zich iets minder veilig bij sportwedstrijden

In 2016 voelden Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers met een chronische aandoening (67%) zich iets minder veilig tijdens en rond sportwedstrijden dan mensen zonder aandoeningen (76%) of met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) (74%). Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportklimaat - veilig voelen is ook uitgesplitst  naar:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Stedelijkheid
  • Gemeentegrootte
  • Ervaren gezondheid

Deze cijfers zijn te vinden in een Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Sportklimaat - Veilig voelen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken

Beleid

Landelijk actieplan

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sportbonden, NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie en gemeenten hebben in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ gelanceerd. Dit actieplan is omgezet in een aantal maatregelen en ambities binnen het programma 'Veilig Sport Klimaat (VSK)'. Het doel van dit programma is om sportplezier en gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en te bestraffen. Jaarlijks verschijnt er een rapport over de voortgang van het VSK programma. In het rapport van 2018 wordt benoemt dat het belang van een veilig sportklimaat diep is doorgedrongen in de Nederlandse sport.

Het thema veilig sportklimaat vindt navolging in het Nationaal Sportakkoord onder het thema 'positieve sportcultuur'. In dit deelakkoord staat dat op basis van het VSK programma en resultaten het besef is gegroeid dat 'een proactieve en stimulerende aanpak de positieve sportcultuur het meest duurzaam versterkt'.

Meer informatie

A. Tiessen-Raaphorst (SCPSociaal Cultureel Planbureau )