Het nationale sportakkoord omvat een aantal thema's. De voortgang op het thema 'Duurzame infrastructuur' wordt gemonitord aan de hand van onderstaande indicatoren:

 

Beweegvriendelijke omgeving

Overzicht

Cijfers over de indicator beweegvriendelijke omgeving worden hieronder gepresenteerd voor de  totale Nederlandse bevolking en per gemeente. De beweegvriendelijke omgeving is ook één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. 

Beweegvriendeijke omgeving

tekst beweegrvriendelijek omgeving

Beweegvriendelijkheid van omgeving verschilt per gemeente

De score op de kernindicator Beweegvriendelijke omgeving verschilt per gemeente. De meest beweegvriendelijke gemeenten zich voornamelijk aan de kust, het oosten van het land en in Drenthe bevinden.

Deelindicatoren laten ook verschillen zien per gemeente

In de bijdragen van de deelindicatoren aan de kernindicator zijn grote verschillen zichtbaar tussen gemeenten. Zie daarvoor onderstaande kaarten per gemeente van de zes deelindicatoren:

Hoe scoort uw gemeente?

In onderstaande tabel 'Cijfers per gemeente' kunt u uw eigen gemeente opzoeken en vergelijken met andere gemeentes met een vergelijkbaar inwoneraantal en zelfde stedelijkheidsgraad. Klik hier voor een totaaloverzicht van indicatoren  (inclusief uitsplitsingen) met gemeentecijfers.

Cijfers per gemeente

Gemeentenaam Beweegvriendelijke omgeving Vergelijkbaar stedelijkheidsgraad

BronDiverse bronnen, Mulier Instituut, 2017
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Beweegvriendelijke omgeving'

Energieverbruik sportaccommodaties (utiliteitsbouw)

Meer informatie over deze indicator volgt

Bron: RVO portaal, Mulier Instituut