In de Excel is een overzicht te vinden van verschillende indicatoren met betrekking tot de monitoring van het sportakkoord op gemeente en/of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienstGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst niveau. De volgende indicatoren zijn beschikbaar: