In de Excel is een overzicht te vinden van verschillende indicatoren met betrekking tot de monitoring van het sportakkoord op gemeente- en/of  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-niveau. De volgende indicatoren zijn beschikbaar: