Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: de plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel, Olympische en Paralympische sporten.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: de plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel, Olympische en Paralympische sporten.

Bron: Infostrada Statistics bv/Gracenote Global Sports Data ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)).

Meetfrequentie: jaarlijks, sinds 2001.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van Kernindicator internationale medaillespiegel.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk (en internationaal, om tot een spiegel te komen).

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: n.v.t. Het gaat om het totaal van goud, zilver en brons.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is Infostrada Statistics b.v. / Gracenote Global Sports Data. De bronhouder van deze registratie is NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).

Eigenschappen registratie

De informatie wordt centraal bij Gracenote verzameld en gevalideerd. NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) levert de cijfers aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Jaarlijks worden op 1 januari de data aangeleverd, maar de onderliggende data worden continu bijgehouden. Op de peildatum worden de uitslagen van de meest recente OS/PS/WK meegenomen per sport. Het kan voorkomen dat voor bepaalde sporten dit de uitslagen zijn van een jaar eerder. Dit zorgt ervoor dat op elk moment een peiling gedaan kan worden die vergelijkbaar is met voorgaande metingen, omdat er altijd een meest recente OS/PS/WK is. Daarmee is het cijfer onafhankelijk van wat er in het voorgaande jaar wel of niet georganiseerd is.

Er zijn eisen voor het opnemen in de registratie: alle olympische/paralympische disciplines tellen mee (deze kunnen per cyclus wijzigen). Medailles behaald op de olympische/paralympische spelen of bij wereldkampioenschappen worden meegeteld. Gracenote houdt dit bij.

De registratie is volledig, behalve voor sporten waarbij er geen duidelijk WK is (bijvoorbeeld tennis). Daar hanteert Gracenote een benadering om landen te ordenen, bijvoorbeeld Association of Tennis Professionals (ATP)/Women’s Tennis Association (WTA) Ranking. Dit zijn echter uitzonderingen.

De registratie is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Internationale medaillespiegel | Sport en bewegen in cijfers

Historische informatie bron

Sinds 2001 wordt de Gracenote registratie op gelijke wijze bijgehouden.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is het aantal behaalde medailles door alle landen in de wereld.

De medailles worden jaarlijks opgeteld voor alle landen. Hiermee ontstaat een rangorde. De positie van Nederland op deze rangorde wordt gerapporteerd, de zogenoemde relatieve medaillespiegel. De spiegel is gebaseerd op het totaal van goud, zilver en brons. Goud telt niet zwaarder dan zilver en zilver niet zwaarder dan brons (deze optie bestaat wel, maar op de website wordt altijd uitgegaan van het totaal).

De peildata zijn voor de verschillende groepen:

Olympisch: 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de meest recente Olympische  Spelen of wereldkampioenschappen, in Olympische disciplines.

Paralympisch: 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente  Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen, in Paralympische disciplines. 

Jeugd: 1 januari. De internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) behaald tijdens Wereld Junior Kampioenschappen (WJK's) in het jaar voor de peildatum.

Eerdere meetjaren zijn jaarlijks geweest sinds 2001 (Olympisch) en 2007 (Paralympisch). Jeugd kent een andere opzet: hiervan maakt Gracenote geen relatieve medaillespiegel, deze maakt NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) jaarlijks zelf. Hier worden geen historische gegevens voor bijgehouden.

Historische informatie methode

Sinds 2001 wordt dezelfde methode gehanteerd.

Contactinformatie

Contactinformatie

A. Doeleman ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.