Op deze pagina staan de indicatoren voor de omvang, ernst en gevolgen van sportblessures, hoe vanuit de zorg wordt gewerkt aan sport- en beweegstimulering en de mate waarin blessurepreventie en ondersteuning bij blessures plaatsvindt.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport'').

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel sporters met een sportblessure in de afgelopen 3 maanden onder wekelijkse sporters (jaarcijfer) Bron- en methodebeschrijving
Aantal sportblessures per 1000 uur sportbeoefening (blessurerisico) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel geblesseerde sporters dat door een sportblessure arbeidsverzuim had Zie rapport
Aantal Spoed Eisende Hulp bezoeken als gevolg van een sportblessure Bron- en methodebeschrijving
Aantal dodelijke sportongevallen per jaar Bron- en methodebeschrijving
Totale kosten (medische kosten en arbeidsverzuimkosten) van sportblessures (uit te splitsen naar type sport, bevolkingsgroep) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sporters dat vanwege een sportblessure volledig is gestopt of moest stoppen met sport waar blessure is opgelopen Zie rapport

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.