Op deze pagina staan de indicatoren voor de mate waarin mensen sporten, bewegen en zitten, welke activiteiten ze doen en of ze de intentie hebben om dit gedrag te veranderen.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel van de bevolking dat voldoet aan de beweegrichtlijnen Bron- en methodebeschrijving
Gemiddeld aantal uren zitten door de bevolking op een gemiddelde dag in de week Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van bevolking dat 1x per week of vaker sport beoefent Bron- en methodebeschrijving
Gemiddeld aantal keer per week sporten door de bevolking Zie rapport
Gemiddelde tijd per week besteed aan sport door de bevolking Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de bevolking dat nog nooit heeft gesport Zie rapport
Aandeel van de bevolking dat 12x per jaar of vaker sport Bron- en methodebeschrijving
Gemiddelde tijd besteed per dag aan verplaatsing met actief transport (fietsen en/of wandelen) Zie rapport
Aandeel van de kinderen dat dagelijks een uur of meer buiten speelt Zie rapport

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.