Op deze pagina staan de indicatoren voor de mate waarin iedereen naar eigen keuze deel kan nemen aan sport en bewegen en in hoeverre dit toegankelijk is, wordt gemaakt en wordt ervaren.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel sportaccommodaties dat bereikbaar is voor iedereen om te sport en bewegen (gehandicapte parkeerplaatsen, liften, etc.) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaccommodaties dat bruikbaar is voor iedereen om te sport en bewegen (belijning, hulpmiddelen, kleedruimte, etc.) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaccommodaties dat fysiek toegankelijk is voor iedereen om te sporten en bewegen (ruimtelijke ontwerp, leuningen, zitgelegenheid, etc.) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaanbieders dat met activiteiten aandacht heeft voor mensen die belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat aanbod heeft voor specifieke doelgroepen (uit te splitsen naar deze doelgroepen) Zie rapport
Aandeel buurtsportcoaches dat (minimaal x aantal uren per week) aandacht heeft voor specifieke bevolkingsgroepen Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de bevolking dat de financiële kosten voor sport en bewegen als drempel ervaart om actief te zijn Geen informatie beschikbaar
Aandeel van de bevolking dat door financiële kosten niet sport/beweegt of niet (vaker) sport/beweegt Geen informatie beschikbaar
Aantal aanvragen jeugdfonds Sport en Cultuur per 1.000 inwoners per gemeente Bron- en methodebeschrijving
Aantal aanvragen voor gemeentelijke minimaregeling voor sport en bewegen per 1.000 inwoners per gemeente Geen informatie beschikbaar
Aandeel sporters dat te maken heeft gehad met discriminatie (racisme, antismitisme, lhbti) Geen informatie beschikbaar
Aandeel bevolking dat afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongelijke behandeling/discriminatie (kwetsende opmerkingen, uitsluiting) in de sport Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sporters (uit verschillende bevolkingsgroepen) dat ervaringen heeft met uitsluiten of discriminatie vanwege zijn/haar achtergrond Zie rapport
Aandeel bevolking dat zich 'welkom' / 'thuis' voelt in hun sportgroep (naar bevolkingsgroep en type sport(aanbieder)) Geen informatie beschikbaar

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.