Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal personen werkzaam in de sport met een betaalde baan.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aantal personen werkzaam in de sport met een betaalde baan.

Bron: Enquête Beroepsbevolking (EBB), bewerking door Eurostat.

Meetfrequentie: jaarlijks, sinds 2011.

Cijfers van de indicator

Meer informatie volgt in april 2024.

Bronbeschrijving van de indicator

Meer informatie volgt in april 2024.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

Meer informatie volgt in april 2024.

Vraagstelling

Meer informatie volgt in april 2024.

Analyse beschrijving

Meer informatie volgt in april 2024.

Eerder gemeten

Meer informatie volgt in april 2024.

Historische informatie methode

Meer informatie volgt in april 2024.

Achtergrondinformatie methode

Meer informatie volgt in april 2024.

Contactinformatie

Meer informatie volgt in april 2024.

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.