Op deze pagina staan de indicatoren voor het aantal en type organisaties dat sport- en beweegactiviteiten aanbieden en in welke vorm aanbod wordt afgenomen. 

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aantal sport- en beweegaanbieders in Nederland (uit te splitsen naar organisatievorm) Bron- en methodebeschrijving
Aantal sport- en beweegaanbieders per 10.000 inwoners (per gemeente) Geen informatie beschikbaar
Aandeel van de bevolking dat (zeer) tevreden is met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de bevolking dat voldoende bekend is met de sport- en beweegmogelijkheden/aanbod Geen informatie beschikbaar
Aandeel bevolking dat lid is van een sportvereniging (clublidmaatschap) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel bevolking aangesloten is bij een sportaanbieder (d.m.v. lidmaatschap/abonnement/strippenkaart) Zie rapport
Aantal leden van sportbonden (totaal en per sportbond) Bron- en methodebeschrijving

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.