Op deze pagina staan de indicatoren voor de mate waarin en de wijze waarop eerlijk, rechtvaardig en veilig wordt gesport en hoe alle betrokkenen (personen en organisaties) hierin worden ondersteund om een sociaal veilige omgeving vorm te geven.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers dat zich veilig voelt op en rondom sportwedstrijden Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers, dat de afgelopen 12 maanden wangedrag in de sport heeft meegemaakt of er getuige van is geweest Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers, dat de afgelopen 12 maanden getuige is geweest van wangedrag in de sport Zie rapport
Aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers, dat de afgelopen 12 maanden wangedrag in de sport heeft meegemaakt Zie rapport
Aandeel van sporters dat zich veilig voelt (het sportklimaat als positief ervaart) bij de sportaanbieder Zie rapport
Aandeel (top)sporters/coaches/bestuurders dat te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag  Zie rapport
Aandeel (top)sporters dat in de afgelopen 3 jaar voorlichting heeft gehad over grensoverschrijdend gedrag Zie rapport
Aandeel sporters dat bereid is melding te maken van grensoverschrijdend gedrag, doping gebruik, matchfixing (meldingsbereidheid, uit te splitsen) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sporters dat (zeer) tevreden is met hoe eigen sportaanbieder om gaat met grensoverschrijdend gedrag Geen informatie beschikbaar
Aantal meldingen van matchfixing en gokken op eigen wedstrijd bij instanties  Geen informatie beschikbaar
Aandeel van de (top)sporters/coaches/bestuurders dat is benaderd om uitslag van wedstrijd/competitie te beïnvloeden/manipuleren Zie rapport
Aandeel van de wekelijkse sporters dat aangeeft in het afgelopen jaar sportprestatie-verhogende middelen te hebben gebruikt Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de (top)sporters/coaches/bestuurders dat bekend is met 1 of meerdere instanties die integriteit in de sport waarborgen (bv. Cvsn, isr, dopingautoriteit, vechtsportautoriteit) Geen informatie beschikbaar
Aandeel vastgestelde dopingovertredingen binnen alle dopingcontroles per jaar Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de (top)sporters/coaches/bestuurders dat (veel) vertrouwen heeft in 1 of meerdere instanties die integriteit in de sport waarborgen (bv. Cvsn, isr, dopingautoriteit, vechtsportautoriteit, per instantie uitvragen) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaanbieders met een vertrouwenscontactpersoon  Bron- en methodebeschrijving
Aantal vertrouwenscontactpersonen actief in de sport Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaanbieders met een verplicht VOG beleid voor trainers/instructeurs/vrijwilligers/bestuursleden Bron- en methodebeschrijving
Aandeel verenigingen dat gebruik maakt van Regeling Gratis VOG Zie rapport
Aandeel sportaanbieders dat een gedragscode Sport heeft ondertekend en uitdraagt Zie rapport
Aandeel sportaanbieders dat (door gemeente) gehouden wordt aan basiseisen sociale veiligheid Sportaanbieders Zie rapport
Aandeel sportaanbieders dat werkt met de basiseisen sociale veiligheid Sportaanbieders Zie rapport
Aandeel sportaanbieders dat een cursus/e-learning over integriteit of als onderdeel van voor opleiding verplicht stelt voor trainers/coaches Zie rapport

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.