Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: de gemiddelde score van de openbare ruimte op de nabijheid van voorzieningen (o.a. gemiddelde afstand tot supermarkt en school) op een schaal van 0 tot 100.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: de gemiddelde score van de openbare ruimte op de nabijheid van voorzieningen (o.a. gemiddelde afstand tot supermarkt en school) op een schaal van 0 tot 100. Dit gaat om de gemiddelde afstand tot alledaagse voorzieningen zoals de supermarkt en school. 

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) nabijheidstatistiek (bewerking door Mulier Instituut).

Meetfrequentie: tweejaarlijks, sinds 2020.

Dit is een deelindicator van de (kern)indicator Beweegvriendelijke omgeving.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via de webpagina van Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal, gemeentelijk, wijkniveau, buurtniveau, VSG-regio.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: mate van stedelijkheid en gemeentegrootte.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) nabijheidsatistiek. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het wordt jaarlijks gemeten.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie. De registratie is merendeels volledig: bronhouders leveren de data zo volledig mogelijk aan. Registratie bij de bronhouders zal niet in alle gevallen verplicht zijn. De registratie is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Nabijheidsstatistiek | CBS en StatLine - Nabijheid voorzieningen | CBS

Historische informatie bron

Er zijn geen wijzigingen binnen de bron uitgevoerd.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is de afstand tot:

 • Huisartsenpraktijk
 • Huisartsenpost
 • Apotheek
 • Fysiotherapeut
 • Grote supermarkt
 • Overige dagelijkse levensmiddelenwinkel
 • Café en dergelijke
 • Cafetaria en dergelijke
 • Restaurant
 • Kinderdagverblijf
 • Buitenschoolse opvang
 • School
 • Treinstations

De nabijheid van voorzieningen wordt op vergelijkbare wijze als sportaccommodaties berekend. Hierbij zijn voorzieningen voor algemeen dagelijks gebruik meegenomen: huisarts, apotheek, supermarkt, overige levensmiddelenwinkels, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, basisschool en middelbare school en trein.

Afhankelijk van de nabijheid van de voorziening scoort een buurt, wijk, gemeente of Nederland tussen de 0 en 3 punten. Het percentage behaalde punten van de punten die behaald kunnen worden, is de score op de deelindicator.

De deelindicator wordt tweejaarlijks gepubliceerd. Eerdere meetjaren zijn 2020 en 2022.

Historische informatie methode

Sinds 2020 wordt de deelindicator op dezelfde wijze berekend.

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie methode is op te vragen bij contactpersoon.

Contactinformatie

Contactinformatie

M. Noordzij (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.