Op deze pagina staan de indicatoren voor hoe top- en breedtesport wordt beleefd door de bevolking, door toeschouwers en sporters zelf.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel van de bevolking dat plezier beleeft aan zelf sporten Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de bevolking dat plezier beleeft aan sportwedstrijden en/of sportevenement als deelnemer (breedtesport) Geen informatie beschikbaar
Aandeel van de bevolking dat wekelijks of vaker sport volgt via media (uit te splitsen naar type media) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de bevolking dat plezier beleeft aan sport volgen via media Geen informatie beschikbaar
Gemiddelde tijd besteed aan kijken van sportuitzendingen per individu per week/maand (uit te splitsen naar sporttak) Zie rapport
Aandeel van de bevolking dat maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen bezoekt (evt. uit te splitsen naar topsport/breedte sport) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de bevolking dat plezier beleeft aan het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenement (evt. uit te splitsen naar topsport/breedtesport) Geen informatie beschikbaar
Aantal bezoekers van de sportwedstrijd of het sportevenement (bv. per dag) (evt. uit te splitsen naar topsport/breedte sport) Zie rapport
Aandeel van de bevolking dat plezier beleeft aan sportwedstrijden en/of sportevenement als vrijwilliger (evt. uit te splitsen naar topsport/breedtesport) Geen informatie beschikbaar

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.