Op deze pagina staan de indicatoren voor de mate waarin en de wijze waarop waardevolle sportprestaties worden bevorderd en behaald.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel per kalenderjaar (Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen; uit te splitsen naar jeugd/senior/paralympische sport) Bron- en methodebeschrijving
Aantal behaalde Europese titels door topsportverenigingen per kalenderjaar Geen informatie beschikbaar
Aantal behaalde Europese titels door topsporters per kalenderjaar Zie rapport
Aantal verschillende sporten waarin medailles op officiële internationale sportevenementen/competitie worden gehaald (uit te splitsen naar jeugd/senior/parasport) Zie rapport
Aandeel bevolking dat trots is op Nederlandse topsport prestaties Zie rapport
Aantal topsporters (uit te splitsen naar status en/of beroepsmatig) Zie rapport
Aantal gefinancierde topsportprogramma's en opleidingsprogramma's bij bonden en teamNL centra Bron- en methodebeschrijving
Aantal scholieren/studenten/sporters bij teamNL centra Zie rapport
Aantal scholieren/studenten op Topsport Talentscholen Zie rapport
Aantal talentvolle sporters (uit te splitsen naar verschillende status) Zie rapport
Aandeel topsporters dat tevreden is met ondersteuning in duale carrière  Zie rapport
Aandeel topsporters dat tevreden is over de aangeboden (financiële) voorzieningen Zie rapport
Aandeel topsporters dat tevreden is met (kwaliteit van) coaches/trainers Bron- en methodebeschrijving

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.