Internationale medaillespiegel 2023 8e positie

De plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel, Olympische sporten

 

Deze kernindicator sluit aan bij de top-10 ambitie van Nederland. Met de top-10 ambitie wordt gestreefd om structureel tot de tien beste topsportlanden ter wereld te behoren.

Bron: Gracenote/NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), 2001-2023
Meetjaar: 2023
Nieuwe cijfers: 2024

Overzicht

De internationale medaillespiegel is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Op welke plek staat Nederland op de medaillespiegel ten opzichte van andere landen? Deze cijfers worden gepresenteerd voor Olympische- en Paralympische sporten en voor volwassenen en jeugd apart.

Heden, verleden en toekomst

Positie Nederland op wereldranglijst

Sla de grafiek Internationale medaillespiegel 2001-2023 over en ga naar de datatabel

8e plaats voor Nederland op de internationale medaillespiegel

Op 1 januari 2023 stond Nederland op een 8e plaats op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. Dit is lager dan in het voorgaande jaar. De plaats van Nederland viel in dat jaar hoger uit vanwege een aangepast deelnemersveld bij het WK schaatsen en shorttrack door verschillen in  COVID-19-maatregelen tussen landen. Tussen 2001 en 2023 varieerde de plaats van Nederland op deze internationale medaillespiegel tussen de 4de en 19de plaats.

In de Sport Toekomstverkenning is geconcludeerd dat het in de toekomst lastig zal zijn voor Nederland om de top 10-positie te behalen en te behouden. Doordat Nederland op het gebied van economische groei en bevolkingsgroei achterblijft bij de concurrentie.

Medaille verdeling

Sla de grafiek Medaille verdeling 1-1-2023 over en ga naar de datatabel

Nederland behaalt 55 medailles 

Nederland bezit op 1 januari 2023 in totaal 55 medailles (16 goud, 21 zilver en 18 brons) op de internationale medaillespiegel. Het betreft medailles gewonnen op de meest recente Olympische Spelen of wereldkampioenschappen, in Olympische disciplines. Hierdoor bezet Nederland op 1 januari 2023 de 8e plek op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. De ranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten met 154 medailles.

 

Bron: Gracenote/NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), 2001-2023.

Methode: Peildatum 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente Olympische  Spelen of wereldkampioenschappen, in Olympische disciplines. In onderstaand document is te vinden welke sporten Olympisch zijn.

In het jaar 2020 zijn een beperkt aantal wereldkampioenschappen gehouden en zijn de Olympische Spelen uitgesteld naar 2021. Om deze reden is er geen cijfer beschikbaar voor het jaar 2021.

Internationale medaillespiegel Paralympische sporten

Positie Nederland op wereldranglijst

Sla de grafiek Internationale medaillespiegel 2007-2023 over en ga naar de datatabel

9e plaats voor Nederland op de internationale medaillespiegel

Op 1 januari 2023 stond Nederland op de 9e plaats op de internationale medaillespiegel voor Paralympische disciplines. Vanaf 2007 is er data beschikbaar over de prestaties van de Paralympische sporters in de Paralympische disciplines op de wereldkampioenschappen. Tussen 2007 en 2023 varieert Nederland op deze internationale medaillespiegel tussen de 7e en 17e plaats.

Medaille verdeling

Sla de grafiek Medaille verdeling 1-1-2023 over en ga naar de datatabel

Nederland behaalt 70 medailles 

Nederland bezit op 1 januari 2023 in totaal 70 medailles (26 goud, 23 zilver en 21 brons) op de internationale medaillespiegel. Het betreft medailles gewonnen op de meest recente Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen in Paralympische disciplines. Hierdoor bezet Nederland op 1 januari 2023 de 9e plek op de internationale medaillespiegel voor Paralympische sporten. De ranglijst wordt aangevoerd door China met 147 medailles.

Bron: Gracenote/NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), 2007-2023.

Methode: Peildatum 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente  Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen, in Paralympische disciplines. In onderstaand document is te vinden welke sporten Paralympisch zijn.

Internationale medaillespiegel junioren

Medaille verdeling

Sla de grafiek Medaille verdeling 1-1-2023 over en ga naar de datatabel

7e plaats voor jeugd op de internationale medaillespiegel 

Op 1 januari 2023 stond de Nederlandse jeugd op de 7ste plaats op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. Dit is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles (13 goud, 11 zilver en 12 brons) behaald tijdens Wereld Junior Kampioenschappen (WJK's) in 2022. Wat betreft Europese kampioenschappen, behaalden Nederlandse jeugdsporters een 12e plaats op de medaillespiegel. Dit is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles tijdens Europese Junior Kampioenschappen (EJK's) voor Olympische disciplines in 2022. 

Focus op ontwikkeling van jeugdige sporters

De focus bij talentontwikkeling ligt op het ontwikkelen van de jeugdige sporter en niet (zozeer) op presteren zoals bij de senioren. Per sport verschilt het of EJK’s en WJK’s ‘ervaringsevenementen’ of ‘prestatie evenementen’ zijn. De voorspellende waarde van prestaties op jeugdevenementen voor toekomstige prestaties verschilt per sport en per evenement.

Beleid

Sport Versterkt

Op 14 december 2022 is het Hoofdlijnen Sportakkoord II SPORT VERSTERKT ondertekend door vier strategische partners: Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)/VSG en POS. Samen slaan zij de handen ineen om drie ambities te realiseren: het versterken van het Fundament, het vergroten van het Bereik en het meer zichtbaar maken van de Betekenis van sport. Om deze ambities te realiseren zijn 6 thema’s benoemd, waaronder Maatschappelijke waarde van topsport.

Het streven is om de maatschappelijke waarde van topsport zo groot mogelijk te maken. Om dat te bereiken is besloten tot het opstellen van een gezamenlijk Strategisch kader topsport 2032. Het strategisch kader zet vier opgaven centraal: meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren, behoud en verrijking van waardevolle topsportprestaties, vergroten van de zichtbaarheid en bereik van topsport, en betere benutting van het platform topsport voor maatschappelijke doelen.

Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

A. Doeleman (NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie))