Internationale medaillespiegel 2023 8e positie

De plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel, Olympische sporten

 

Deze kernindicator sluit aan bij de top-10 ambitie van Nederland. Met de top-10 ambitie wordt gestreefd om structureel tot de tien beste topsportlanden ter wereld te behoren.

Bron: Gracenote/ NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), 2001-2024
Meetjaar: 2024
Nieuwe cijfers: 2025

Overzicht

De internationale medaillespiegel is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Op welke plek staat Nederland op de medaillespiegel ten opzichte van andere landen? Deze cijfers worden gepresenteerd voor Olympische en Paralympische sporten en voor volwassenen en jeugd apart.

Heden, verleden en toekomst

Positie Nederland op wereldranglijst

Sla de grafiek Internationale medaillespiegel 2001-2024 over en ga naar de datatabel

8e plaats voor Nederland op de internationale medaillespiegel

Op 1 januari 2024 stond Nederland op een 8e plaats op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. Dit is gelijk aan het voorgaande jaar, en lager dan in 2022. De plaats van Nederland viel in 2022 hoger uit vanwege een aangepast deelnemersveld bij het WK schaatsen en shorttrack door verschillen in  COVID-19-maatregelen tussen landen. Tussen 2001 en 2024 varieerde de plaats van Nederland op deze internationale medaillespiegel tussen de 4e en 19e plaats.

In de Sport Toekomstverkenning is geconcludeerd dat het in de toekomst lastig zal zijn voor Nederland om de top 10-positie te behalen en te behouden, omdat Nederland op het gebied van economische groei en bevolkingsgroei achterblijft bij de concurrentie.

Medailleverdeling

Sla de grafiek Medailleverdeling 1-1-2024 over en ga naar de datatabel

Nederland behaalt 60 medailles 

Nederland bezit op 1 januari 2024 in totaal 60 medailles (27 goud, 17 zilver en 16 brons) op de internationale medaillespiegel. Het betreft medailles gewonnen op de meest recente Olympische Spelen of wereldkampioenschappen, in Olympische disciplines. Hierdoor bezet Nederland op 1 januari 2024 de 8e plek op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. De ranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten met 144 medailles.

 

Bron: Gracenote/ NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), 2001-2024.

Methode: Peildatum 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente Olympische  Spelen of wereldkampioenschappen, in Olympische disciplines. In onderstaand document is te vinden welke sporten Olympisch zijn.

In het jaar 2020 zijn een beperkt aantal wereldkampioenschappen gehouden en zijn de Olympische Spelen uitgesteld naar 2021. Om deze reden is er geen cijfer beschikbaar voor het jaar 2021.

Internationale medaillespiegel Paralympische sporten

Positie Nederland op wereldranglijst

Sla de grafiek Internationale medaillespiegel 2007-2024 over en ga naar de datatabel

10e plaats voor Nederland op de internationale medaillespiegel

Op 1 januari 2024 stond Nederland op de 10e plaats op de internationale medaillespiegel voor Paralympische disciplines. Vanaf 2007 is er data beschikbaar over de prestaties van de Paralympische sporters in de Paralympische disciplines op de wereldkampioenschappen. Tussen 2007 en 2024 varieert Nederland op deze internationale medaillespiegel tussen de 7e en 17e plaats.

Medailleverdeling

Sla de grafiek Medailleverdeling 1-1-2024 over en ga naar de datatabel

Nederland behaalt 69 medailles 

Nederland bezit op 1 januari 2024 in totaal 69 medailles (27 goud, 27 zilver en 15 brons) op de internationale medaillespiegel. Het betreft medailles gewonnen op de meest recente Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen in Paralympische disciplines. Hierdoor bezet Nederland op 1 januari 2024 de 10e plek op de internationale medaillespiegel voor Paralympische sporten. De ranglijst wordt aangevoerd door China met 179 medailles.

Bron: Gracenote/ NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), 2007-2024.

Methode: Peildatum 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen, in Paralympische disciplines. In onderstaand document is te vinden welke sporten Paralympisch zijn.

Internationale medaillespiegel junioren

Medailleverdeling

Sla de grafiek Medailleverdeling 1-1-2024 over en ga naar de datatabel

14e plaats voor jeugd op de internationale medaillespiegel 

Op 1 januari 2024 stond de Nederlandse jeugd op een gedeelde14e plaats op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. Dit is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles (6 goud, 6 zilver en 5 brons) behaald tijdens Wereld Junior Kampioenschappen (WJK's) in 2023. Wat betreft Europese kampioenschappen, behaalden Nederlandse jeugdsporters ook een 15e plaats op de medaillespiegel. Dit is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles tijdens Europese Junior Kampioenschappen (EJK's) voor Olympische disciplines in 2023. 

Focus op ontwikkeling van jeugdige sporters

De focus bij talentontwikkeling ligt op het ontwikkelen van de jeugdige sporter en niet (zozeer) op presteren zoals bij de senioren. Per sport verschilt het of EJK’s en WJK’s ‘ervaringsevenementen’ of ‘prestatie-evenementen’ zijn. De voorspellende waarde van prestaties op jeugdevenementen voor toekomstige prestaties verschilt per sport en per evenement.

Beleid

Nationaal sport- en beweegbeleid

Op 1 april 2023 is het Sportakkoord II van start gegaan. Dit akkoord loopt tot en met eind 2026. De strategische partners van het sportakkoord (het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Vereniging Sport en Gemeenten/Vereniging van Nederlandse Gemeenten, NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en de Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)) hebben drie ambities geformuleerd: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. De strategieën die hiervoor zijn opgesteld zijn ondergebracht onder zes thema’s:

  • Inclusie en diversiteit
  • Vaardig in bewegen
  • Sociaal veilige sport
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Vitale sportaanbieders
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Het streven is om de maatschappelijke waarde van topsport zo groot mogelijk te maken. Om dat te bereiken is besloten tot het opstellen van een gezamenlijk Strategisch kader topsport 2032. Het strategisch kader zet vier opgaven centraal: meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren, behoud en verrijking van waardevolle topsportprestaties, vergroten van de zichtbaarheid en bereik van topsport, en betere benutting van het platform topsport voor maatschappelijke doelen.

De Kernindicator Internationale medaillespiegel wordt gebruikt voor de monitoring van het Sportakkoord II binnen het thema Maatschappelijke waarde van topsport. De Kernindicator zegt iets over de prestaties van de topsporters.

Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

A. Doeleman ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie))