De plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel, Olympische sporten

 

Deze kernindicator sluit aan bij de top-10 ambitie van Nederland. Met de top-10 ambitie wordt gestreefd om structureel tot de tien beste topsportlanden ter wereld te behoren.

Bron: Gracenote/NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, 2001-2020
Meetjaar: 2020
Nieuwe cijfers: 2021

Overzicht

De internationale medaillespiegel is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Op welke plek staat Nederland op de medaillespiegel ten opzichte van andere landen? Deze cijfers worden gepresenteerd voor Olympische- en Paralympische sporten en voor volwassenen en jeugd apart.

Heden, verleden en toekomst

Positie Nederland op wereldranglijst

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

7e plaats voor Nederland op de internationale medaillespiegel

Op 1 januari 2020 stond Nederland op een 7e plaats op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. Tussen 2001 en 2020 is de plaats van Nederland op deze internationale medaillespiegel  stabiel en variërend tussen de 6de en 19de plaats.

In de Sport Toekomstverkenning is geconcludeerd dat het in de toekomst lastig zal zijn voor Nederland om de top 10-positie te behalen en te behouden. Doordat Nederland op het gebied van economische groei en bevolkingsgroei achterblijft bij de concurrentie.

Medaille verdeling

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Nederland behaalt 54 medailles 

Nederland bezit  op 1 januari 2020  in totaal 54 medailles (23 goud, 21 zilver en 10 brons)  op de internationale medaillespiegel.  Het betreft medailles gewonnen op  de meest recente Olympische  Spelen of wereldkampioenschappen, in  Olympische disciplines. Hierdoor bezet Nederland op 1 januari 2020 de 7e plek op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. De  ranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten met 131 medailles.

 

Bron: Gracenote/NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, 2001-2020.

Methode: Peildatum 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente Olympische  Spelen of wereldkampioenschappen, in Olympische disciplines. In onderstaand document is te vinden welke sporten Olympisch zijn.

Lijst Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2017-2020

Internationale medaillespiegel Paralympische sporten

Positie Nederland op wereldranglijst

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

7e plaats voor Nederland op de internationale medaillespiegel

Op 1 januari 2020 stond Nederland op de 7e plaats op de internationale medaillespiegel voor Paralympische disciplines. Dit is de hoogste plaatsing sinds 2007. Vanaf 2007 is er data beschikbaar over de prestaties van de Paralympische sporters in de Paralympische disciplines op de wereldkampioenschappen. Tussen 2007 en 2020 is de plaats van Nederland op deze internationale medaillespiegel  stabiel en variërend tussen de 7e en 17e plaats.

Medaille verdeling

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Nederland behaalt 79 medailles 

Nederland bezit op 1 januari 2020 in totaal 79 medailles (35 goud, 26 zilver en 18 brons)  op de internationale medaillespiegel.  Het betreft medailles gewonnen op  de meest recente Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen in Paralympische disciplines. Hierdoor bezet Nederland op 1 januari 2020 de 7e plek op de internationale medaillespiegel voor Paralympische sporten. De  ranglijst wordt aangevoerd door China met 199 medailles.

Bron: Gracenote/NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, 2007-2020.

Methode: Peildatum 1 januari van het betreffende jaar. Deze zogenoemde relatieve medaillespiegel wordt samengesteld aan de hand van het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver, brons) door Nederlandse sporters op de  meest recente  Paralympische Spelen of wereldkampioenschappen, in Paralympische disciplines. In onderstaand document is te vinden welke sporten Paralympisch zijn.

Lijst Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines 2017-2020

Internationale medaillespiegel junioren

Medaille verdeling

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

10e plaats voor jeugd op de internationale medaillespiegel 

Op 1 januari 2020 stond de Nederlandse jeugd op de 10de plaats op de internationale medaillespiegel voor Olympische disciplines. Dit is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles (goud, zilver en brons) behaald tijdens Wereld Junior Kampioenschappen (WJK's) in 2019. Wat betreft Europese kampioenschappen, behaalden Nederlandse jeugdsporters een 8e plaats op de medaillespiegel. Dit is gebaseerd op het totaal aantal gewonnen medailles tijdens Europese Junior Kampioenschappen (EJK's) voor Olympische disciplines in 2019. 

Focus op ontwikkeling van jeugdige sporters

De focus bij talentontwikkeling ligt op het ontwikkelen van de jeugdige sporter en niet (zozeer) op presteren zoals bij de senioren. Per sport verschilt het of EJK’s en WJK’s ‘ervaringsevenementen’ of ‘prestatie evenementen’ zijn. De voorspellende waarde van prestaties op jeugdevenementen voor toekomstige prestaties verschilt per sport en per evenement.

Beleid

Topsport die inspireert

Op 29 juni 2018 werd het Nationaal Sportakkoord: Sport verenigt Nederland ondertekend. Dit akkoord loopt tot en met 31 december 2021. De strategische partners van het sportakkoord (het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , de Vereniging Sport en Gemeenten/Vereniging van Nederlandse Gemeenten en NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie  hebben zes ambities geformuleerd, waaronder "Topsport die inspireert".

Deze ambitie zal in 2019 verder uitgewerkt worden. Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende werking in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

A. Doeleman (NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)