Overzicht

Op deze pagina wordt ingegaan op het aantal uren dat ouderen zitten en welke verschillen er te benoemen zijn naar kenmerken van deze ouderen, zoals geslacht, opleidingsniveau en overgewicht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op tijdens welke activiteiten ouderen voornamelijk zitten.

> Over de jaren
> Zitten door verschillende groepen
> Samenvatting

Heden en verleden

Totale populatie

Sla de grafiek Aantal uren zitten op een gemiddelde dag 2015 en 2017 over en ga naar de datatabel

 

In 2017 zitten ouderen van 65 jaar en ouder 8,1 uur op een gemiddelde dag in de week. Dit is meer dan in 2015. Toen zaten ouderen gemiddeld 7,4 uur op een dag. Volwassenen en jongeren zitten in vergelijking met ouderen meer op een gemiddelde dag in de week. Cijfers voor volwassenen en jongeren zijn te vinden op de webpagina van de kernindicator zitgedrag

 

 

Geslacht

Sla de grafiek Aantal uren zitten op een gemiddelde dag naar geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

 

In 2017 zaten mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder ongeveer evenveel op een gemiddelde dag in de week. Voor mannen was dit gemiddeld 8,2 uur per dag en vrouwen 8,0 uur op een dag. Voor de meeste zitactiviteiten zijn verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden, maar deze zijn kleiner dan een 0,5 uur per dag.


 

 

Leeftijd

Sla de grafiek Aantal uren zitten op een gemiddelde dag naar leeftijd 2017 over en ga naar de datatabel

In 2017 zaten ouderen tussen de 65 en 79 jaar ongeveer evenveel op een gemiddelde dag in de week als ouderen van 80 jaar en ouder. Vijfenzestig t/m 79 jarigen zaten 8,2 uur per dag en 80 jaar en ouderen 7,9 uur per dag (u/dg). Voor de meeste zitactiviteiten zijn verschillen tussen de twee groepen gevonden. De grootste verschillen zijn te zien bij computeren en het doen van andere zitactiviteiten. Ouderen van 80 jaar en ouder zaten korter achter de computer (0,7 u/dg) dan 65 t/m 79 jarigen (1,4 u/dg). Tijdens het doen van andere zitactiviteiten zoals kletsen, eten, (krant) lezen en puzzelen, zaten ouderen van 80 jaar en ouder langer op een dag (2,8 u/dg) dan ouderen van 65 t/m 79 jaar (2,3 u/dg).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Aantal uren zitten op een gemiddelde dag naar opleidingsniveau 2017 over en ga naar de datatabel

 

In 2017 zaten ouderen met een lager-, middelbaar- en hoger opleidingsniveau ongeveer even veel op een gemiddelde dag in de week, respectievelijk 8,0, 8,2 en 8,3 uur per dag (u/dg). Lager- en middelbaar opgeleide ouderen zitten langer tijdens het tv kijken (respectievelijk; 3,5 en 3,2 u/dg) dan hoger opgeleide ouderen  (2,6 u/dg). Hoger opgeleide ouderen zitten meer tijdens het studeren/werken (0,7 u/dg) en tijdens het computeren (1,6 u/dg) dan lager opgeleiden ouderen (respectievelijk; 0,2 en 1,0 u/dg).

 

Gewicht

Sla de grafiek Aantal uren zitten op een gemiddelde dag naar gewicht 2017 over en ga naar de datatabel

 

In 2017 zaten ouderen van 65 jaar en ouder met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) ≥ 30 kg/m²) 8,7 uur per dag en ouderen met matig overgewicht (BMI 25-29,9 kg/m²) 8,4 uur per dag (u/dg). Zij zaten langer op een dag dan ouderen met een BMI van 25 kg/m² of  lager (7,8 u/dg). Verschillen tussen ouderen met ernstig overgewicht en ouderen zonder overgewicht zijn te zien bij het zitten tijdens het tv kijken en computeren. Zo zaten ouderen met ernstig overgewicht 3,6 u/dg tijdens het tv kijken en ouderen zonder overgewicht 3,1 u/dg. Bij zitten tijdens computeren was dit 1,5 u/dg en 1,1 u/dg, respectievelijk.

Beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Aantal uren zitten naar sportdeelname wekelijks 2017 over en ga naar de datatabel

 

In 2017 zaten ouderen die aan de beweegrichtlijnen voldoen (8,0 uur per dag, u/dg) evenveel op een gemiddelde dag in de week als ouderen die niet aan de beweegrichtlijnen voldoen (8,2 u/dg). Voor de meeste zitactiviteiten zijn verschillen te zien tussen de groepen. Het grootste verschil is te zien bij tv kijken. Ouderen die wel voldoen aan de beweegrichtlijnen zaten 2,6 u/dg tijdens het tv kijken, terwijl ouderen die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen 3,4 u/dg zaten tijdens het tv kijken.

 

Wekelijkse sporter

Sla de grafiek Aantal uren zitten op een gemiddelde dag naar wekelijkse sportdeelname 2017 over en ga naar de datatabel

 

In 2017 zaten ouderen die minimaal één keer per week sporten evenveel (8,2 uur per dag, u/dg) als ouderen die niet wekelijks sporten (8,1 u/dg). Voor de meeste zitactiviteiten zijn verschillen tussen de twee groepen te zien, maar deze zijn kleiner dan een 0,5 u/dg.
 

 

 

 

*Het was niet mogelijk om zitduur uit te splitsen naar herkomst vanwege te kleine aantallen van ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Samenvatting

Ouderen zitten op een gemiddelde dag in de week 8,1 uur. Dit is meer dan twee jaar geleden. Toen zaten zij 7,4 uur per dag (u/dg).

Er zijn (bijna) geen verschillen te zien in de tijd besteed aan zitactiviteiten tussen de verschillende groepen ouderen. Per specifieke zitactiviteit, zoals tv kijken en computeren zijn wel een aantal verschillen gevonden. Maar, wanneer de tijd besteed aan alle zitactiviteiten bij elkaar worden opgeteld, komt het totaal uit op ongeveer 8 uur. Alleen bij ouderen met ernstig overgewicht en ouderen met matig overgewicht ten opzichte van ouderen zonder overgewicht zijn verschillen gevonden. Ouderen met ernstig overgewicht zaten 8,7 u/dg, ouderen met matig overgewicht 8,4 u/dg en ouderen zonder overgewicht 7,8 u/dg. Deze verschillen zijn met name te wijten aan tv kijken en computeren.  

Bronvermelding
Bewegen & Sport: Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2017
Zitgedrag: LSM-A Bewegen en Ongevallen/ Leefstijlmonitor, CBS in samenwerking met RIVM , 2017