Verbeteren van onderzoek naar gebruik

Uit dit onderzoek blijkt dat de methoden waarmee een inschatting gemaakt wordt van het gebruik van sportprestatieverhogende middelen voor verbetering vatbaar zijn. Het is belangrijk om het vragenlijstonderzoek onder de algemene bevolking te herhalen. Daarbij is het belangrijk om extra vragen toe te voegen over het gebruik van specifieke sportvoedingssupplementen zoals pre-workout producten of supplementen met creatine, eiwit of cafeïne. Dergelijke vragen zijn toegevoegd aan het onderzoek naar middelengebruik van de Leefstijlmonitor in 2018. Herhalen van het vragenlijstonderzoek levert waardevolle informatie over trends in gebruik over de tijd en maakt het mogelijk om hoog-risicogroepen te identificeren en verdiepende informatie te vergaren (zoals karakteristieken van gebruikers, doel van het gebruik, enzovoort).

Een andere manier om meer inzicht te krijgen in dopinggebruik is met behulp van rioolwateranalyse. Daarbij worden concentraties van stoffen in het riool gerelateerd aan de uitscheiding van deze stoffen op populatieniveau. Rioolwateronderzoek vlakbij een sportaccommodatie lijkt kansrijk om een beter beeld te krijgen van de hoeveelheid en soort doping dat door sporters wordt gebruikt.

Voorkomen gezondheidsschade

Huidige wet- en regelgeving laat ruimte voor sportvoedingssupplementen waarin dopingstoffen voorkomen. Het blijkt in de praktijk dan ook lastig om sportvoedingssupplementen waarin dopingstoffen zijn aangetroffen van de markt te halen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert daarom om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de (Nederlandse) wetgeving voor voedingssupplementen zodanig aan te passen dat de consument beter beschermd wordt tegen risicovolle voedingssupplementen.

Zolang de reële mogelijkheid bestaat dat dergelijke supplementen verkrijgbaar zijn, is het van cruciaal belang om consumenten te blijven informeren dat (sport)voedingssupplementen gevaarlijke stoffen kunnen bevatten (waaronder dopingstoffen) die niet op het etiket vermeld staan. Daarnaast is het belangrijk om de consument specifiek voor te lichten over de mogelijke gevaren van cafeïne.

Ook is het goed om consumenten en zorgverleners te informeren over het belang van het melden van gezondheidsklachten die mogelijk te wijten zijn aan het gebruik van sportprestatieverhogende middelen.