Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2017 onderzoek gedaan naar  gebruik  en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen in de breedtesport. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van doping (zoals anabole steroïden of amfetamine) en sportvoedingssupplementen (zoals een pre-workout product, cafeïnesupplement of stacker) in de breedtesport in Nederland laag is. Ook blijkt dat er gezondheidsklachten worden gemeld na het gebruik van doping of sportvoedingssupplementen. Het kan dan gaan om braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk en hartritmestoornissen.  Voor dit onderzoek werden gegevens uit verschillende bronnen in kaart gebracht afkomstig van NVIC, NVWA, Gezondheidsraad en RIVM. 

De drie hoofdvragen van het onderzoek waren:

  1. Wat weten we over het gebruik van sportprestatieverhogende middelen (doping en sportvoedingssupplementen) in de breedtesport in Nederland?
  2. Wat weten we over het gebruik van (sport)voedingssupplement met risico-ingrediënten (waaronder dopingstoffen) in Nederland?
  3. Leidt dit gebruik tot gezondheidsrisico’s bij de betreffende gebruikers?

Begeleidingscommissie

Onderstaande experts hebben kritische input geleverd op de tussentijdse resultaten en het eindrapport.

  • Olivier de Hon, Nederlandse Dopingautoriteit
  • Pim de Ronde, Anabolenpoli en Spaarne Gasthuis
  • Ronald Wouters, NL Actief (voorheen Fit!vak)
  • Carolien Versantvoort, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  • Sita Veenstra, sportdiëtiste
  • Antoinette van Riel & Chantal Roelen, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
  • Kirsten de Klein, Kenniscentrum Sport