Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

Het moet in Twente voor iedereen vanzelfsprekend én mogelijk zijn om te sporten en te bewegen. De infrastructuur is hier op aangepast, sport en bewegen heeft een duidelijke plaats in de omgevingsvisie van de Twentse gemeenten en de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. Vraag en aanbod sluiten goed op elkaar aan.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet in de periode tot 2030 gelijk zal blijven. Hetzelfde geldt voor sportdeelname. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Daarnaast werd geconcludeerd dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat er integraal beleid wordt gevoerd op sport en bewegen. Er wordt op brede schaal samengewerkt om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. De behoeften van de verschillende doelgroepen zijn in beeld. Belemmeringen voor sport- en beweegdeelname zijn bekend en er worden acties in gang gezet om deze weg te nemen. De openbare ruimte wint in beweegvriendelijkheid en sportaccommodaties zijn bereikbaar en toegankelijk.

Indicatoren voor succes

Voor het thema Inclusief sporten en bewegen zijn verschillende relevante indicatoren te noemen.  De indicatoren binnen dit thema richten zich op sport- en beweeggedrag (beweegrichtlijnen en wekelijkse sporter) en een omgeving die uitnodigt tot bewegen (beweegvriendelijke omgeving en sportaccommodaties)

Beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Voldoen aan de beweegrichtlijnen over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Beweegrichtlijnen'.

Hieronder volgt nog een download naar een excel tabel waarin de cijfers staan uitgesplitst naar achtergrondkenmerken voor de Twentse gemeenten

Wekelijkse sportdeelname

Sla de grafiek Wekelijkse sportdeelname over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Sportdeelname wekelijks'.

Hieronder volgt nog een download naar een excel tabel waarin de cijfers staan uitgesplitst naar achtergrondkenmerken voor de Twentse gemeenten