Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

In Twente is sprake van een aansprekend topsportklimaat en aansprekende sportevenementen waarmee jong en oud worden geïnspireerd en gemotiveerd om sport en bewegen te waarderen. Er wordt op brede schaal samengewerkt om een goede aansluiten te creëren van bewegen op school tot topsportevenementen in de regio.

Verwachte toekomst

<<nog in te vullen>>

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst worden sportevenementen in de regio goed geprofileerd en is er een goede aansluiting met de breedtesport. Sportaccommodaties zijn bereikbaar en toegankelijk.

Indicatoren voor succes