Resultaten beleidsanalyse tool Twentse gemeenten

In het kader van het werken met data ten behoeve van lokale sportakkoorden hebben 8 van de 14 Twentse gemeenten de beleidsanalysetool  ingevuld. De belangrijkste resultaten omvatten:

  • Stand van zaken huidige beleidsnota's sport en bewegen
  • Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen
  • Belangrijkste beoogd resultaat van sportbeleid in de gemeenten
  • Belangrijkste thema's in gemeentelijk beleid sport en bewegen
  • Thema's waar op dit moment (ook) bovenlokaal/regionaal invulling aan wordt gegeven

De beleidsanalysetool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het huidige beleid. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Grafiek

De beleidsanalysetool is door een enkele gemeente ingevuld; een volledig beeld van het sport- en beweegbeleid in de regio Twente kan daarmee niet worden gegeven.