Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

In Twente zijn sportverenigingen en andere sportaanbieders vitaal. Verenigingen beschikken over voldoende vrijwilligers. Aanbod en activiteiten zijn divers en op elkaar afgestemd. Aanbieders leren van elkaar. Keuzes in aanbod worden afgestemd tussen schaalniveaus binnen de regio en met de provincie.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat sportdeelname in de periode tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Clublidmaatschap zal in de komende jaren afnemen.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst wordt op brede schaal samengewerkt om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Verenigingen zijn open, krachtig en beschikken over voldoende vrijwilligers.

Indicatoren voor succes

Het thema vitale sport- en beweegaanbieders bevat de volgende indicatoren: vitaliteit verenigingen, open sportaanbieders, omvang vrijwillig kader en samenwerking sportaanbieders