Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

In Twente heerst een positieve sportcultuur als (rand)voorwaarde voor een vitale sport- en beweegsector in de regio.

Verwachte toekomst

Vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning werd geconcludeerd dat het lastig in te schatten hoe veilig het sportklimaat in de toekomst zal zijn.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst heeft Twente een positieve sportcultuur.

Indicatoren voor succes

Het thema positieve sportcultuur bevat de volgende indicatoren: Sportklimaat: veilig voelen en Sportklimaat: wangedrag.

Sportklimaat: Veilig voelen

Sla de grafiek Veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden 2012-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) , 2012 - 2018
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Sportklimaat - Veilig voelen'

Sportklimaat: Wangedrag

Sla de grafiek Wangedrag in de sport meegemaakt of gezien 2012-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) , 2012 - 2018
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Sportklimaat - Wangedrag'