Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

In Twente sluit de sportinfrastructuur (zowel accommodaties als de openbare ruimte) aan op behoeften en ontwikkelingen. De infrastructuur is duurzaam en daagt uit tot multifunctioneel gebruik.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden. 

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat er integraal beleid wordt gevoerd op sport en bewegen. Er wordt op brede schaal samengewerkt om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. De openbare ruimte wint in beweegvriendelijkheid en sportaccommodaties zijn bereikbaar en toegankelijk. De routenetwerken in Twente zijn in beeld. Sportaccommodaties zijn duurzaam en ruimte wordt efficiënt gebruikt. Multifunctioneel gebruik van accommodaties is een vanzelfsprekendheid.

Indicatoren voor succes

De indicatoren binnen dit thema richten de beweegvriendelijkheid van de omgeving en energieverbruik sportaccommodaties.

Energieverbruik sportaccommodaties

Meer informatie over deze indicator volgt op de themapagina duurzame infrastructuur.