Trend in de toekomst

Het sportbezoek bij de amateurclubs zal tot 2030 gelijk blijven.

Verantwoording

Het bezoeken van sportwedstrijden betreft een breed scala van activiteiten: zowel het bezoek aan amateursport, inclusief de wedstrijden van eigen kinderen, als het bezoek van (professionele) topsport in competities en evenementen. Dit bezoek is in de afgelopen vijftien jaar vrij constant is geweest: rond de 23% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder bezoekt maandelijks of vaker ten minste een keer een sportwedstrijd of -evenement (Tiessen-Raaphorst, 2015).

Verwachte ontwikkelingen

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Individualisering (+/-) kan ertoe leiden dat men minder in teamverband sport en dat er daardoor minder wedstrijden zijn om te bezoeken. Dit kan dus een negatief effect hebben op het bezoek aan amateursport. Tegelijkertijd organiseren mensen wel steeds meer zelf activiteiten en wedstrijden, waarbij ook toeschouwers zijn.

Politieke ontwikkelingen

Als bezuinigingen (-) op sportclubs in de komende jaren doorzetten (Hoekman & van den Dool, 2015), zullen er mogelijk sportclubs verdwijnen, waardoor ouders en andere bezoekers minder wedstrijden zullen bezoeken. Deze ontwikkeling is echter vrij onzeker: de vraag is of de bezuinigingen niet slechts tijdelijk zijn en of mensen niet op andere manieren gaan sporten en sport gaan bezoeken.

 Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.