Inzicht in onzekerheden en complexiteit toekomst

Deze Sport Toekomstverkenning heeft als doel meer inzicht te geven in de onzekerheden en complexiteit waarmee de toekomst is omgeven. De STV wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu en is bedoeld als verkenning voor beleid, die beleidsmakers meer handvatten moet geven om te anticiperen op de toekomstige omgeving.

Voor het merendeel van de kernindicatoren bestaat de ontwikkeling in de toekomst uit twee delen:

  • een figuur met de trend vanuit het verleden tot op het heden (met meetpunten) plus een visualisatie van de ontwikkelingen in een projectie van 2015 tot 2030;
  • de verantwoording van de visualisatie.

De meetpunten in de trendlijn vanuit verleden tot heden zijn gebaseerd op kwantitatieve data. Voor de kernindicatoren waarvan twee of minder datapunten beschikbaar zijn, is gekozen geen figuur op te nemen. De projectie komt voort uit de verantwoording.

De verantwoording van de visualisatie is op basis van kwalitatieve oordelen van de experts uit het veld van sport, aangevuld met een analyse van de impact van de drijvende krachten (zie methodologie bijlage A). De keuze voor de belangrijkste drijvende krachten en richting van de trends is gebaseerd op de discussies in verschillende werkgroepen met experts. De van belang zijnde drijvende krachten zijn ingedeeld volgens de DESTEP-methode: Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Ecologische en Politiek-institutionele categorieën. We noemen alleen de drijvende krachten waar we een impact op de kernindicatoren van verwachten.

Wat zijn de trendscenario’s niet?

  • De STV is geen voorspelling van de toekomst. Hiervoor hebben we te maken met te veel onzekerheden.
  • De gevisualiseerde projecties in de toekomst zijn niet gebaseerd op kwantitatieve data. Ze geven een globale richting aan en moeten niet geïnterpreteerd worden als exacte percentages.