Trend in de toekomst

Het aantal uren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs (vo) zal gelijk blijven.

Verantwoording

De lestijd voor bewegingsonderwijs op het voortgezet onderwijs varieert naar onderwijstype en leerjaar. Het eerste leerjaar hebben leerlingen gemiddeld 150 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, doorgaans drie lesuren van 50 minuten per week, daarna neemt dit sterk af tot nog 58 minuten in het laatste jaar van het vwo. In de afgelopen jaren is het aantal uren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs ongeveer gelijk gebleven (OBiN, 2007OBiN, 2013).

Verwachte ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen

Net als in het primair onderwijs kunnen technologische ontwikkelingen (+) mogelijk ook leiden tot meer bewegen in het voortgezet onderwijs. Apps en games kunnen worden ingezet om de gymles leuker te maken of om jongeren te monitoren.

Politieke ontwikkelingen

Het aantal uren beweegonderwijs hangt af van het verandervermogen van de school (-), zoals de steun en daadkracht van directie/team/bestuur en van het vermogen van vaksecties om hun directies en collega's te overtuigen van het belang van bewegen op en rond school. Dit verandervermogen is vaak beperkt. Er is bovendien vaak concurrentie met bestaande vakken (-). Hiernaast spelen financiële beperkingen (-) bij de school een rol. Er wordt meer accommodatie gehuurd dan in het primair onderwijs. Buitensportaccommodaties liggen echter vaak ver weg of zijn duur. 

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.