Trend in de toekomst

De druk om doping te gebruiken is groot en zal ook niet snel afnemen. Dopinggebruik zal sterk toenemen.

 

Verantwoording

Ondanks dat de leveranciers van doping in de topsport en breedtesport hetzelfde zijn, is onderscheid in dopinggebruik tussen topsport en breedtesport van belang. In de breedtesport gaat het over het bevorderen van prestatie en uiterlijk. In de topsport gaat het over prestatie en winnen. In sommige sportculturen, bijvoorbeeld fitness en wielrennen, is doping onderdeel van de cultuur.

Verwachte ontwikkelingen

Sociaal-culturele ontwikkelingen

In de samenleving ligt de nadruk steeds meer op het individu, die beter, sterker en gezonder wil worden. De druk om te presteren (++) in ons dagelijks leven is de laatste jaren gestegen. Samen met de intensivering in de samenleving (+) (ik wil alles en ik wil het nu) en het opzoeken van grenzen zorgt het ervoor dat mensen eerder geneigd zijn om de makkelijke en snelle weg te kiezen van doping. Doping is in de breedtesport vooral een quickfix: in kortere tijd zichtbare verbetering in prestatie en/of uiterlijk zonder langdurig te investeren in een intensieve training.

Technologische ontwikkelingen

In de toekomst is er meer te verwachten van (medische) technologische middelen (+) die prestatie en uiterlijk kunnen bevorderen. Middelen die leiden tot verbetering van prestaties zijn bijvoorbeeld concentratieverbeteraars en bètablokkers. De toename van zelfmonitoring (-) met behulp van smartwear en apps zal in de toekomst verder toenemen. In de toekomst kunnen we naast onze loopsnelheid, afstanden en hartslag ook onze bloedwaarden en hormoonbalans monitoren. Op basis van deze waarden zullen programma’s informatie geven over bijvoorbeeld voedingsstoffen of supplementen waar je lichaam op dat moment behoefte aan heeft om nóg beter te kunnen presteren.

Politieke ontwikkelingen

In de huidige participatiesamenleving ligt de nadruk steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid (-), ook op het gebied van gezondheid. Als mensen meer moeten gaan bijdragen aan de kosten van gebruikte zorg door ongezond gedrag, worden zij zich bewuster van de gevolgen van hun leefstijl. Dat kan mensen motiveren tot een gezondere leefstijl zonder doping. De laatste jaren is de mening over de eigen verantwoordelijkheid veranderd: het aandeel Nederlanders dat vindt dat ongezond gedrag belast mag worden is gestegen (TNS NIPO, 2013). De afgelopen jaren is er in de maatschappij een toenemend bewustzijn van risico’s en kosten van sport(-). Doping is één van de onderwerpen, naast matchfixing/spotfixing, hooliganisme, racisme en fraude. Terwijl de verschillende vormen van fraude lijken toe te nemen, komt er tegelijkertijd meer aandacht voor het aanpakken en bestrijden ervan.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.