Streefbeeld

In 2040 behoort Nederland tot de vijf beste topsportlanden van de wereld. Topsporters en gamers zijn door hun winnaarsmentaliteit een inspiratiebron voor anderen om uit te blinken. Dankzij investeringen van de overheid, publiek‐private samenwerking en crowdfunding zijn er meer financiële middelen voor topsport beschikbaar dan voorheen. Van iedere topatleet worden dag en nacht de bewegingen, vitale functies en prestaties gemonitord via slimme sensoren. Een professioneel begeleidingsteam baseert daarop een aangepast schema voor training, voeding en rust. Neurocoaching en gentherapie verbeteren de focus, reactietijd en timing.

Scouting van sporttalenten begint al vroeg op scholen en sportverenigingen. Door aanvullende screening van het genetisch en cognitief profiel van kinderen is goed te voorspellen wie van hen het écht in zich heeft. Talentjes vanaf 6 jaar gaan naar gespecialiseerde scholen met een sportprofiel en extra sporturen. De grootste talenten stromen door naar talentscholen en regionale topsportcentra. Daar leren ze van topcoaches en oud-topsporters alles over techniek, tactiek, spelinzicht, teamspirit en mentale weerbaarheid.

Elke topsporter heeft maar één doel: de hoogste trede op het podium, de gouden medaille, de beker of de schaal. Winnen, daar gaat het om in dit perspectief.

Sport en bewegen in dit perspectief

In dit perspectief sport je om te winnen: een olympische medaille, de Champions League, een WK of een persoonlijk record. Topsporters zijn atleten en gamers, die er alles aan doen om de beste te worden en te blijven. Talenten krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen en sporters halen het beste uit zichzelf en elkaar naar boven.

Strategie gedragen door overheid, bedrijfsleven en topsportorganisaties

Dit perspectief wordt vooral gedragen door de landelijke overheid, topsportorganisaties, bedrijfsleven, sponsoren en sportverenigingen. Ze werken nauw samen aan de talentherkenning, -ontwikkeling en -doorstroming via het talentvolgsysteem. Overheid en bedrijfsleven ondersteunen de sporters en sportbonden met de grootste kansen op medailles (focussporten). Voor deze sporten zijn er professionele topsportaccommodaties, waar topsporters met voorrang gebruik van maken. De Nederlandse topsportaccommodaties behoren tot de beste van de wereld: de nieuwste innovaties worden er direct geïmplementeerd. Topsport enhancement – een krachtenbundeling van wetenschap, bedrijfsleven en praktijk – stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en innovaties.

Medestanders van overheid, bedrijfsleven en topsportorganisaties

 • Talenten, omdat zij profiteren van dit topsportbeleid en de goede randvoorwaarden voor topsportsucces: denk aan financiering, accommodaties en monitoring van prestaties.
 • Topsportbegeleiders (fysiotherapeuten, psychologen, technici, enz.), omdat zij volledig gesteund worden in hun doel topsporters en talenten succesvol te laten zijn.
 • Bedrijven, (onderzoeks)organisaties en wetenschappers die zich inzetten voor innovatie in de sport, omdat zij met hun innovatieve ontwikkelingen kunnen bijdragen aan Nederlands topsportsucces en er geld mee kunnen verdienen.
 • Sponsoren, omdat hun bekendheid, omzet, winst en marktaandeel toenemen.
 • Mediabedrijven online en offline, omdat zij meer content krijgen over topsport.
 • Ontwikkelaars en bouwers van topsportaccommodaties, omdat zij het toenemende aantal topsportaccommodaties mogen ontwikkelen en daaraan kunnen verdienen.
 • Sportverenigingen met focus op prestatiesport, omdat zij meeliften in de talentontwikkeling en het gebruik van topsportaccommodaties.
 • Liefhebbers van (top)sport, omdat zij een breed scala aan sporten op topsportniveau kunnen volgen en meer medailles gewonnen zien worden.

Rekening houden met mogelijke weerstand

 • Mensen die weerstand hebben tegen de moraal van uitblinken en de inzet van alle mogelijke middelen (doping, mensverbetering, match-fixing, enz.) om daar te komen, omdat het in hun ethiek niet de juiste insteek is voor de samenleving.
 • Mensen en organisaties die de investeringen in (top)sport ten koste zien gaan van (overheids)investeringen op andere terreinen, zoals breedtesport, onderwijs, zorg, natuur, cultuur en defensie.
 • Sportverenigingen, die op recreatieve sporters georiënteerd zijn. Investeringen en talenten verplaatsen zich vanuit de breedtesport naar de topsport. Ook krijgt de breedtesport minder gunstige tijden wat betreft zaalhuur toegewezen, omdat de meest gewilde tijden voor topsporters gereserveerd worden.
 • Sportende kinderen, die al op jonge leeftijd te horen krijgen niet goed genoeg te zijn.
 • Sporters die in de ratrace naar de top uitvallen, waardoor ze gedemotiveerd raken, en niet-prestatiegerichte sporters, omdat ze minder mogelijkheden (accommodaties, training, begeleiding, enz.) krijgen.

Belangrijke dilemma’s binnen dit perspectief

 • Talentontwikkeling vraagt om langdurige investeringen in tijd en middelen, met een onzekere uitkomst. Als de huidige plaats op de medaillespiegel het doel is, zijn er ook andere oplossingen mogelijk. Denk aan het nationaliseren van internationale topsporters (bv. Jamaicaanse hardlopers of Chinese tafeltennissers).
 • De huidige positie van Nederland op de medaillespiegel is vooral het resultaat van een systeem van talentontwikkeling in strak georganiseerd verenigings- en bondsverband. Kansen op extra toekomstige medailles zijn er vooral voor de nu nog ongeorganiseerde sporten. Moet daarvoor ook zo’n structuur worden opgebouwd, of moet je die nieuwe sporten en sporters vooral loslaten voor het beste resultaat?