Trend in de toekomst

Naar verwachting neemt het aantal sportblessures onder de gehele bevolking toe.

 

Verantwoording

In 2013 liepen sporters in Nederland naar schatting 4,5 miljoen sportblessures op. Met name hardlopen, fitness, veldvoetbal en volleybal zijn verantwoordelijk voor de stijging van het totaal aantal sportblessures (VeiligheidNL, 2014).

Verwachte ontwikkelingen

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Kinderen en jongeren van nu besteden in hun vrije tijd minder tijd aan bewegen en spelen niet vaak buiten (+) ten opzichte van voorgaande generaties. De tijd die zij besteden aan passieve vrijetijdsbesteding (+) zoals gamen, computers en sociale media, is toegenomen. De experts geven aan dat hoe minder kinderen bewegen, des te onhandiger ze worden in hun bewegingen. Coördinatie, vaardigheid en techniek nemen af. Dit resulteert in minder ontwikkelde motorische vaardigheden, wat leidt tot meer sportblessures op het moment dat ze gaan sporten. In het onderwijs is er te weinig aandacht voor bewegen en sport (+) om deze ontwikkelingen tegen te gaan. In de samenleving is sprake van intensivering (+). Er zijn zoveel leuke dingen waar mensen aan mee willen doen. Sporters wisselen tegenwoordig sneller tussen de verschillende sporten. Intensivering maakt snelheid en gemak belangrijker. Fitnesscentra bieden nu al meer intensieve en kortdurende trainingsprogramma’s gericht op snel resultaat. Intensivering sluit aan op andere ontwikkelingen als ongeorganiseerde sport en sport als beleving. Sport als beleving wordt belangrijker (+). Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de opkomst van ‘funruns’ zoals de color run of mudmasters en aan de toename van het aanbod extreme sporten zoals freerunnen, klimmen en kitesurfen. Mensen gebruiken dit soort sporten en evenementen steeds vaker om zich te identificeren en onderscheiden. En vaak doen zij er onvoldoende getraind aan mee, waardoor de kans op een blessure toeneemt. Verder is er de toename van de ongeorganiseerde sport (+) ten koste van sporten bij een vereniging. Mensen organiseren zelf wanneer en met wie zij gaan hardlopen, wielrennen, mountainbiken of fitnessen. Sporters krijgen zo minder begeleiding bij het (beginnen met) sporten, waardoor de kans op een blessure groter is. Gebrek aan goede begeleiding heeft ook invloed op het ‘return to play-proces’, het revalidatieproces van sporters met een blessure. Zonder goede begeleiding is de kans groot dat zij te snel weer gaan sporten. Een nieuwe blessure ligt dan op de loer.

Technologische ontwikkelingen

Het aantal blessures zal nog wel iets afgebogen worden door nieuwe technologische ontwikkelingen als zelfmonitoring (-), informatievoorziening (-) en schokabsorberende en andere beschermende sportartikelen (-). Mensen gaan met smartwear de hartslag en andere lichaamswaarden en prestaties monitoren. Chips op je sportschoen gaan informatie geven over de impact van je stap. Samen met de juiste informatie van sportartsen en sportfysiotherapeuten over veilig sporten en preventieve maatregelen kunnen sporters dan beter rekening houden met de grenzen van het eigen lichaam.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.