Kansen voor sportbeleid

Beleid geïnspireerd op het perspectief Door Vriendschap Verenigd leidt volgens de experts mogelijk tot positieve gezondheidseffecten. Een focus in het sportbeleid op de breedtesport en het verenigingsleven zal naar verwachting leiden tot een toegankelijker sportaanbod, verbeterde sportinfrastructuur en meer mensen die structureel sporten en bewegen. Op die manier sluit het aan bij het perspectief Voel je fit.

Keuzes voor sportbeleid

Andersom, als we kijken naar wat sportbeleid vanuit Voel je fit doet met het verenigingsleven, dan pakt dat minder gunstig uit. Mensen die autonomie in het sporten en bewegen belangrijk vinden, zullen zich niet zo snel met een lidmaatschap of vrijwilligerstaak aan een sportvereniging binden.

Voorwaarden voor een toekomstbestendige vereniging

De moderne autonome sporter voelt zich niet aangetrokken tot de klassieke sportvereniging. Een toekomstbestendige sportvereniging moet aan enkele voorwaarden voldoen, om vanuit het verenigingsleven tegemoet te komen aan gezondheid en autonomie:

 • Is toegankelijk voor iedereen
 • Is professioneel en breed georganiseerd
 • Behoudt haar leden en trekt nieuwe leden aan
 • Is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd
 • Werkt samen met organisaties in de buurt zoals fysiotherapeuten, scholen en lokale ondernemers

De toekomstbestendige vereniging sluit goed aan bij de filosofie van de open club.

 

Goede voorbeelden voor verbinding

Individuele sporters tegemoet komen

Sportverenigingen kunnen tegemoetkomen aan de individuele of zelforganiserende sporter met bijvoorbeeld:

 • Een tijdelijk lidmaatschap zoals de trainingen ter voorbereiding op de (halve of kwart) marathon van Like2run (zie Marathon Rotterdam).
 • Een flexibel lidmaatschap, zoals Groen Grijs van de voetbalvereniging Groen Geel. Groen Grijs biedt vrijdagavondcompetitie met alleen thuiswedstrijden. Iedereen is welkom om mee te doen. De regels zijn wat aangepast en er is geen wekelijkse verplichting.
 • Een combinatielidmaatschap tussen een vereniging en/of commerciële aanbieder, bijvoorbeeld OneFit.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt maakt de landelijke overheid het mogelijk dat gemeenten op lokaal niveau buurtsportcoaches kunnen inzetten. Deze buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en verbinden sport- en beweegaanbieders met andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Bijdragen aan mentale gezondheid

Naast de fysieke gezondheid draagt sport en bewegen ook bij aan de mentale gezondheid. Sportverenigingen kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van leden, buurtbewoners en nieuwe doelgroepen. Er zijn verschillende projecten die inzetten op het verlichten van onder andere eenzaamheid, stress en stemmingsstoornissen:

Flexibel vrijwilligerswerk

Om tegemoet te komen aan (de nieuwe generatie) vrijwilligers kan een vereniging zorgen voor meer flexibiliteit en meer uitdagend vrijwilligerswerk met meer verantwoordelijkheden in bestuursfuncties, zoals een gedeeld penningmeesterschap (meerdere verenigingen met één penningmeester) of een dubbel voorzitterschap (twee voorzitters voor één vereniging; Ter Haar et al., nog niet verschenen). Zie ook Booster: een project in Eindhoven dat jonge vrijwilligers opleidt.

Meer goede voorbeelden voor verbinding

 • Verenigingen die nauw samenwerken met organisaties in de buurt kunnen zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving met betere routes naar de club, speelplekken voor kinderen en fitnessapparaten voor ouderen. Zo wordt in Zwolle met het project Sportdorp de leefbaarheid rondom Sportpark Marslanden vergroot.
 • Verenigingen die hun accommodatie openstellen voor de buurt bereiken meer mensen buiten de vereniging (zie Gelders Sportakkoord).
 • Innovatiebureau Springlab focust zich op het ontwikkelen van producten die mensen op een leuke manier in beweging brengen met actieve games. Bijvoorbeeld met inclusief gamen: een spel waarin kinderen met een lichamelijke beperking samen met kinderen zonder lichamelijke beperking buiten kunnen spelen.
 • Sociale media bieden verenigingen de mogelijkheid om direct met de (nieuwe) leden te communiceren en het clubgevoel te promoten. Twitter, YouTube (vlogs), Instagram en Snapchat zijn ook een ideaal instrument om de identiteit van de vereniging en de passie voor sport met anderen te delen.