Kansen voor sportbeleid

Sportbeleid geïnspireerd op het perspectief Door Vriendschap Verenigd (DVV) leidt mogelijk tot een lichte toename in de beleving van sport (Leef mee). Als mensen zich verbonden voelen met een club, is de kans (volgens de experts) aanwezig dat die mensen ook meer gaan meeleven met de sport in het algemeen. Betrokken sporters gaan zelf ook meer naar evenementen toe en volgen sport via de media. Andersom, als het beleid vooral inzet op de beleving van sport (opgaven van Leef mee), zal dit weinig effect hebben op sociale cohesie en het verenigingsleven (de opgaven van DVV).

Het risico van een beleidsfocus op Leef mee is dat de nadruk op de passieve kant van sport komt te liggen. Sportevenementen en successen van Nederlandse topsporters hebben volgens de experts geen (langetermijn)effect op het aantal sporters en op het aantal clubleden. Het volgen van sport gaat ten koste van tijd die men aan zelf sporten kan besteden. Het perspectief Leef mee draagt ook niet direct bij aan de toename van maatschappelijke activiteiten die met sport te maken hebben. Het zorgt eerder voor een verschuiving van bijvoorbeeld de vrijwilligers in de sport: zij zullen misschien vaker voor het ondersteunen van evenementen kiezen, wat ten koste gaat van het verenigingswerk. Anderzijds is het goed mogelijk dat de vraag om vrijwilligers afneemt in de evenementenhoek, enerzijds door technologische ontwikkelingen, anderzijds omdat de organisatie van evenementen steeds vaker in handen is van grote commerciële partijen.

Goede voorbeelden voor verbinding

Hoewel de experts zich voorzichtig uitlaten over de wisselwerking tussen DVV en Leef Mee, zien stakeholders een aantal gebieden waar beide perspectieven elkaar toch positief zouden kunnen beïnvloeden.

E-sports voor het verenigingsleven

Technologische ontwikkelingen zoals games, virtual en augmented reality Techniek waarmee aan een weergave van de realiteit virtuele elementen kunnen worden toegevoegd. (Techniek waarmee aan een weergave van de realiteit virtuele elementen kunnen worden toegevoegd.) en sociale media bieden kansen voor meedoen en sociale cohesie en de beleving van sport (zie ook ‘E-sport voedt de sportbeleving’ en ‘Virtual reality, augmented reality en media brengen sportbeleving dichterbij’). Zo focust Innovatiebureau Springlab zich op het ontwikkelen van producten die mensen op een leuke manier in beweging brengen met actieve games. Bijvoorbeeld met inclusief gamen: een spel waarin kinderen met een lichamelijke beperking samen met kinderen zonder lichamelijke beperking buiten kunnen spelen.

Nieuwe media inzetten om betrokkenheid bij de club te vergroten

Daarnaast bieden sociale media verenigingen de mogelijkheid om direct met de (nieuwe) leden te communiceren en het clubgevoel te promoten. Twitter, YouTube (vlogs), Instagram en Snapchat zijn ook een ideaal instrument om de identiteit van de vereniging en de passie voor sport met anderen te delen. Veel verenigingen blijven echter nog achter op het gebied van sociale media. Om verenigingen in de ontwikkeling van beleid op dit terrein te steunen, is bijvoorbeeld door de Vereniging Sport Utrecht een handreiking geschreven.