Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De ambities voor het thema gezonde actieve leefstijl omvatten een breed terrein. In 2030 wordt er dusdanig meer bewogen in Drenthe dat minimaal 75% van de bevolking voldoet aan de beweegrichtlijnen en is het aandeel van de bevolking met een gezond gewicht toegenomen. Daarnaast wordt een gezonde leefstijl beloond door zorgverzekeraars. Alle Drentse basisscholen hebben een Vignet Gezonde School en tenminste 75% van de sportkantines heeft een gezond aanbod. De leefomgeving is beweegvriendelijk en goed toegankelijk.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet in de periode tot 2030 gelijk zal blijven. Hetzelfde geldt voor sportdeelname. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Daarnaast werd geconcludeerd dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden. Deelnemers aan de RSTV Regionale Sporttoekomstverkenning (Regionale Sporttoekomstverkenning) -sessies in Drenthe verwachten dat zonder actief beleid de gewenste verbetering uit zal blijven.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat elke gemeente een of meerdere buurtsportcoaches in vaste dienst heeft, zodat zij vanuit deze stabiele basis een verbindende rol speelt tussen de diverse spelers in het veld. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan het betrekken van de zorgverzekeraar bij het werkveld sport en bewegen. Daarnaast blijft de samenwerking met scholen en verenigingen onverminderd belangrijk om te kunnen werken aan gezond aanbod in sportkantines, een Vignet Gezonde School voor alle basisscholen in Drenthe, een beweegvriendelijke en toegankelijke leefomgeving, meer sporten en bewegen  onder de inwoners en een toenemend percentage gezond gewicht in de regio.

Indicatoren voor succes

De indicatoren binnen het thema gezonde en actieve leefstijl richten zich op sport en beweeggedrag en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Daarnaast wordt in het kader van een gezonde leefstijl iets breder gekeken dan alleen sport en bewegen en wordt ook het aandeel van de bevolking met overgewicht en obesitas in kaart gebracht. De indicatoren zijn op gemeenteniveau beschikbaar.

Beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Voldoen aan de beweegrichtlijnen over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Fietsen

Sla de grafiek Uren per week fietsen over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Fietsgebruik <7,5 km

Sla de grafiek Fietsgebruik bij afstand < 7,5 km over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) – Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2015-2017

Wandelen

Sla de grafiek Uren per week wandelen over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Sportdeelname wekelijks

Sla de grafiek Aandeel wekelijkse sporters over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Vignet / Themacertificaat

Sla de grafiek Basisscholen met Vignet Gezonde School / Thema Sport en Bewegen over en ga naar de datatabel

Bron:  Gezonde School 2019, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Peildatum 31 januari 2019.

Overgewicht

Sla de grafiek Overgewicht en obesitas over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Zie ook kaartjes met overgewicht naar GGD -regio en naar wijk op VZ info