Samen met partners op het gebied van sport en bewegen, gezondheid, sociaal, recreatie, toerisme is er gewerkt aan de RSTV Regionale Sporttoekomstverkenning (Regionale Sporttoekomstverkenning). Onder leiding van het landelijk consortium zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Gemiddeld 70 mensen per bijeenkomst hebben meegedacht met de opgaven die we in Drenthe hebben. Zo zijn er 6 thema’s ontstaan waar naar gekeken is. De thema’s hebben een verband met de thema’s uit het nationaal sportakkoord. Hieronder staan ze kort weergegeven.  Klik op onderstaande blokken voor feiten en cijfers voor het desbetreffende thema’s.

Onderwijs

Bewegingsonderwijs en bewegingsvaardigheid als basis voor een leven lang bewegen.

Vitale clubs

Sportstimulering en vitale aanbieders vanuit een positieve sportcultuur.

Leefstijl

Gezonde en actieve leefstijl: de preventieve functie van sport en bewegen.

Economie

Economie: sport en bewegen in recreatie, toerisme en regiomarketing.

Sociaal domein

Maatschappelijke waarde: sport en bewegen in het sociaal domein.

Infrastructuur

Duurzame sportinfrastructuur: accommodaties en beweegvriendelijke omgeving.