Trend in de toekomst

Het niveau van talentontwikkeling zal tot 2030 gelijk blijven.

Verantwoording

Nederland heeft internationaal gezien een sterk ontwikkelde methodiek van talentherkenning en -ontwikkeling. Mede ingegeven door onze cultuur van sporten op vroege leeftijd bij een van de vele verenigingen maakt dat sportief talent relatief eenvoudig is te herkennen. De compactheid van Nederland, gecombineerd met de dichte organisatiegraad van sportverenigingen, is internationaal gezien onze kracht. Talentontwikkeling wordt gemeten op basis van de plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel bij jeugd-EK’s en -WK’s.

Verwachte ontwikkelingen

Talentontwikkeling hangt sterk samen met sportdeelname, clublidmaatschap en bewegingsonderwijs. Als kinderen meer sporten en dit in doen in een omgeving waar hun talenten gemakkelijk kunnen worden herkend en gestimuleerd, zoals de school of de sportclub, zal dat een positieve invloed kunnen hebben op talentontwikkeling. De verwachting is echter dat sportdeelname en uren bewegingsonderwijs niet veel zullen toenemen de komende jaren en dat clublidmaatschap zelfs zal afnemen.

Technologische ontwikkelingen

De verwachting van de experts is dat technologische ontwikkelingen (+) een positieve invloed gaan hebben op talentontwikkeling en monitoring. Zo biedt de opkomst van wearables kansen om de talenten tijdens hun sport (en rust) nog beter te monitoren. Hierdoor kan de kwaliteit van talentontwikkeling verhoogd worden. Ook kan door middel van verschillende metingen (lichaamsbouw etc.) worden bepaald welke sport het beste bij een kind past.

Politieke ontwikkelingen

De mogelijkheden tot talentontwikkeling zijn sterk afhankelijk van politieke en financiële investeringen op dit gebied. Op dit moment heeft Nederland internationaal gezien een sterk ontwikkelde methodiek (+) van talentontwikkeling, maar de verwachting is dat ook concurrerende landen (-) hier steeds meer op zullen inzetten. Een bedreiging voor de Nederlandse talentontwikkeling is dat er steeds minder financiële middelen (--) uit de Lotto en andere kansspelaanbieders naar de sport gaan. De vraag is of deze dalende lijn doorzet, of dat hiervoor gecompenseerd wordt vanuit andere bronnen. Aan de andere kant kan professionalisering (+) een positieve invloed hebben op talentontwikkeling. Als vakleerkrachten en coaches er voor zijn opgeleid om talenten te herkennen en te stimuleren zal dit positief uitpakken voor de talentontwikkeling.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.