icoon gebruik sportprestatieverhogende middelen

Het aandeel van de wekelijkse sporters van 15 jaar en ouder dat aangeeft in het afgelopen jaar sportprestatieverhogende middelen te hebben gebruikt.

Het gaat hier zowel om doping (bijvoorbeeld anabole steroiden) als sportvoedingssupplementen (bijvoorbeeld creatine) die gebruikt worden om een slank of gespierd lichaam te krijgen, of om de duurprestatie te verbeteren.

Bron: Leefstijlmonitor CBSCentraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Meetjaar: 2016
Nieuwe cijfers: 2019

Heden, verleden en toekomst

Gebruik sportprestatieverhogende middelen door de algemene bevolking van 15 tot en met 64 jaar in de periode 1997-2016

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

In 2016 gaf 0,7% van de wekelijkse sporters van 15 jaar en ouder aan in het afgelopen jaar een sportprestatieverhogend middel te hebben gebruikt.

Tussen 1997 en 2016 was dit percentage Nederlanders van 15 t/m 64 jaar in de algemene bevolking stabiel; de prevalentie in 2016 was 0,6%.

In de sporttoekomstverkenning werd geconcludeerd dat de druk om doping te gebruiken groot is en niet snel zal afnemen. De verwachting is dat dopinggebruik in de periode tot 2030 sterk zal toenemen.

Bron: NPO 1997, 2001, 2005 en 2009. POLS/GECON 2007 en 2008, LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor Trimbos, ism RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2016

Type middel dat is gebruikt

Type middel dat wordt gebruikt

Voedingssupplementen meest gebruikt

Wanneer iemand aangaf in het afgelopen jaar een sportprestatieverhogend middel te hebben gebruikt, betrof dit in nagenoeg in alle gevallen een sportvoedingssupplement zoals een pre-workout product of een supplement met creatine, cafeïne of eiwit. Gebruik van doping zoals anabole steroïden, groeihormonen, amfetamine of EPO werd niet of nauwelijks gerapporteerd.

Karakteristieken van gebruikers

Man traint met halter

Jonge mannen die fitnessen

De gemiddelde leeftijd van de mensen die in het afgelopen jaar sportprestatieverhogende middelen hebben gebruikt is 28 jaar en het merendeel (70%) is man. Tweederde van hen rapporteert aan fitness te doen. Ook rapporteert deze groep vaker drugs te gebruiken zoals cannabis, amfetamine, XTC/MDMA, cocaïne en lachgas.

Internet en reguliere winkels 

Sportprestatieverhogende middelen worden het meest verkregen via internet of winkels in Nederland. Dit lijkt te verschuiven aangezien (oudere) ooit-gebruikers vaker rapporteren dat zij deze middelen van familie of vrienden hebben gekocht vergeleken met gebruikers in het afgelopen jaar. Meer karakteristieken staan hier beschreven. 

Nationaal beleid

Antidopingbeleid

De Rijksoverheid streeft naar een eerlijke respectvolle en gelijkwaardige competitie in de sport. Doping maakt eerlijk spel onmogelijk en is schadelijk voor de gezondheid.

In Nederland is de Dopingautoriteit de onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De Dopingautoriteit heeft een dopingvrije sport als missie. Zij houdt dopingcontroles en geeft voorlichting en advies aan (top)sporters en hun directe omgeving. Daarnaast heeft de Dopingautoriteit het Nationaal Dopingreglement (NDR) opgesteld. In dit regelement zijn de internationale afspraken rondom doping uitgewerkt voor Nederland.

Achtergrond en bronnen

Meer informatie